Nieuws
dinsdag, 30 mrt 2021

Blokkade Suezkanaal heeft ongemakkelijke waarheden blootgelegd

Voor het Vlaams Belang toont de blokkade van de voorbije dagen in het Suezkanaal onze afhankelijkheid van de communistische dictatuur China nog maar eens aan. Helaas zwijgt de politieke elite hierover”, zegt Kamerlid Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang). “Meer nog, ze zwijgen zelfs volledig over oplossingen op korte, middellange en lange termijn.”

Een week lang blokkeerde een gigantisch containerschip het Suezkanaal. “Het is een situatie die verschillende ongemakkelijke waarheden aan de oppervlakte bracht”, aldus De Spiegeleer. “Eerst en vooral werd aangetoond hoezeer we afhankelijk zijn van de invoer uit de communistische dictatuur China.” Om aan die massale invoer te kunnen beantwoorden worden dan weer steeds grotere schepen gebouwd, waar haveninfrastructuren niet altijd voor geschikt zijn.“ Die evolutie roept in de nautische wereld reeds langer vragen op. Zo ook bij verzekeraars die steeds minder geneigd zijn om dergelijke mastodonten te verzekeren.

“De steeds groter wordende schepen maken de hele logistieke keten en de wereldeconomie fragieler. Getuige daarvan het gebeuren in het Suezkanaal”

“Daarnaast werd ook de onwerkbaarheid nog eens duidelijk van het federale beleidsdomein Noordzee, met Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) als voogdijminister”, vervolgt De Spiegeleer. “Het federale niveau heeft geen enkele voeling met de maritieme sector, en het mag dus niet verbazen dat het daar tijdens deze crisis in het Suezkanaal oorverdovend stil is gebleven.”

Het Vlaams Belang wijst erop dat Van Quickenborne graag verkondigt hoe fier hij wel is op de Noordzee als elfde Belgische Provincie. Van Quickenborne benadrukte in zijn beleidsnota nog het belang van de maritieme wereld voor ons land. “Maar dat de maritieme wereld uiteraard ook belangrijk is voor export vanuit ons land vergat hij er bij te vermelden. Het feit dat Vlaanderen 82% van de export voor haar rekening neemt en daarmee dus de transfers naar de andere noodlijdende gewesten mede financiert kan hiervoor een mogelijke verklaring zijn.”

Rusland grijpt intussen de opstopping in het Suezkanaal aan om de route via de Noordelijke IJszee tussen Azië en Europa als alternatief te promoten. “Op Twitter greep het Russische staatsbedrijf voor kernenergie Rosatom de problemen in het Suezkanaal aan om op ludieke manier hun noordelijke route te promoten. Terzijde werd vermeld dat Russische nucleaire ijsbrekers klaar staan om de route open te houden voor scheepvaart”, merkt De Spiegeleer tot slot op. “De EU-elite zal het graag lezen.”