Nieuws
vrijdag, 08 apr 2022

Bodemonderzoek bevestigt ernstige verontreiniging door 3M

Volgens OVAM heeft een bodemonderzoek in de gemeenten Zwijndrecht en Beveren aangetoond dat er ernstige bodemverontreiniging is in het gebied rond chemiebedrijf 3M. De verontreiniging is ernstig en risico’s voor de mens zijn niet uitgesloten. “Het is goed dat er nu duidelijkheid is”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes, die deel uitmaakt van de PFOS-onderzoekscommissie. “Er moet echter nog meer onderzoek gevoerd worden en 3M moet haar verantwoordelijkheid nemen.”

Afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft geconcludeerd dat de bodem rond de 3M-site ernstig vervuild is met PFOS en andere PFAS. Het is bovendien niet uitgesloten dat er risico’s zijn voor de mens. Volgens OVAM is bodemsanering dan ook noodzakelijk en moet 3M die als ‘saneringsplichtige’ uitvoeren. Concreet verwacht de afvalstoffenmaatschappij dat de Amerikaanse multinational tegen 1 juli een bodemsaneringsproject opstelt voor de nabije omgeving van de fabriekssite. Tegen 1 december moet 3M een plan klaar hebben voor de ruimere omgeving waar verontreiniging werd vastgesteld.

“Het bloedonderzoek moet worden uitgebreid en er is ook een bodemonderzoek nodig op rechteroever”

Claes vindt het goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de verontreiniging. “Ik kan mij inbeelden hoe zwaar de onduidelijkheid van de afgelopen maanden moet geweest zijn voor de omwonenden”, vervolgt Claes. “Het is belangrijk dat de buurtbewoners snel geïnformeerd worden over de gebruiksadviezen die gelden op hun gronden.”

Volgens Claes is er nog meer onderzoek nodig. “Nu we weten dat de bodemverontreiniging zeer ver reikt, moet het bloedonderzoek van burgers uitgebreid worden.” Daarnaast is er nog verder bodemonderzoek nodig. “Het onderzoek heeft zich tot nu toe gericht op linkeroever, maar ook op rechteroever werden al verhoogde concentraties PFOS vastgesteld in de bodem”, besluit Claes. “Bovendien moet 3M haar verantwoordelijkheid opnemen en alle materiële en gezondheidsschade vergoeden.”