Nieuws
donderdag, 15 sep 2022

Boerenprotest gehoord in het Europees Parlement

Het boerenprotest in Nederland van de afgelopen maanden heeft de aandacht gevestigd op een groot probleem binnen de Europese agrarische sector, namelijk de beruchte stikstofakkoorden. Op woensdag 14 september ontving de Europese delegatie van Vlaams Belang daarom Nederlandse boeren van het Farmers Defence Force (FDF). De conferentie in Straatsburg was mede georganiseerd door het Vlaams Belang samen met haar Europese fractiegenoten van Identiteit en Democratie, het Franse Rassemblement National en het Duitse Alternative für Deutschland.

“In de uiteenzetting van het FDF werd aangeduid hoe het Nederlandse Kabinet Rutte IV Europese richtlijnen misbruikt om de Nederlandse boeren tot onteigeningen te dwingen. De agrarische sector wordt als enige verantwoordelijk gehouden voor het stikstofprobleem, terwijl andere grote vervuilende sectoren, zoals bijvoorbeeld luchtvaart en zware industrie, verder gesubsidieerd worden door de overheid”. Volgens Europees Parlementslid Tom Vandendriessche is de fixatie op de boeren niet toevallig. “Men is uit op de grond van de boeren. De onteigeningen van landbouwgrond zijn nodig voor de creatie van bouwgrond, die men vervolgens nodig heeft om nieuwe woningen te bouwen om de migratiedruk op te vangen.”

Het boerenprotest in Nederland is slechts een voorbode voor Vlaanderen

“Het levenswerk van veel boeren wordt simpelweg kapotgemaakt. De enige uitwegen die ze hebben zijn diversifiëren naar andere sectoren, wegtrekken of in het slechtste geval stoppen. Meestal draait het uit op de laatste optie, aangezien het diversifiëren of technologisch innoveren een groot kostenplaatje meebrengt zonder garanties op succes”, vervolgt Vandendriessche. “De problemen in Nederland zijn slechts een voorbode voor wat er in Vlaanderen staat te gebeuren. Volgens de stikstofplannen van de Vlaamse overheid moeten ook de Vlaamse veehouders een reductie van 10-15% van hun veestapel teweeg brengen. Dat lijkt weinig, maar is vaak het verschil tussen overleven of sluiten.”

Volgens Vandendriessche is de landbouw bovendien een sector van strategisch belang. “Voedselzekerheid is net zoals energieveiligheid een situatie die in de politiek vandaag als te vanzelfsprekend wordt genomen. De crisissen van afgelopen jaren hebben ons echter aangetoond dat de realiteit anders in elkaar zit. Zowel de coronacrisis als de energiecrisis hebben ons onderworpen aan de willekeur van de internationale markten, met alle gepaarde financiële gevolgen. Onze agrarische sector is de beste in de wereld en dat moeten we koesteren, willen we ons verzekeren van kwalitatief en betaalbaar voedsel.”