Nieuws
woensdag, 26 jan 2022

“Boerkini's verbieden is geen discriminatie, integendeel”

UNIA, het zogenaamde Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme, heeft een rapport uitgebracht over het gebruik van lichaambedekkende boerkini’s in zwembaden. “Vanzelfsprekend wordt het boerkiniverbod in dat rapport als een discriminatie beschouwd”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Maar van een politiek gestuurde overheidsinstelling die louter dient om op kosten van de belastingbetaler strijd te voeren tegen het Vlaams Belang kon uiteraard niets beters of ernstigers verwacht worden.”

“De boerkini is een symbool van onderdrukking van de vrouw binnen de islam”, aldus Pas. “Alleen al om deze reden hoort het niet thuis in onze zwembaden of zwemvijvers of aan onze stranden. Maar daarnaast zijn er ook hygiënische en veiligheidsredenen om dat onding te bannen. Niet voor niets werden eerder al boerkiniverboden bevestigd door rechtbanken.”

“Boerkini’s horen niet thuis in een beschaafde samenleving”

“UNIA-directeur Patrick Charlier maakte de volstrekt belachelijke vergelijking met de lichaambedekkende zwemkledij die gedragen wordt om gezondheids- of handicapredenen”, vervolgt Pas. “Maar de moslima’s die boerkini’s dragen, doen dit omdat ze volgens de islamitische regels hun lichaam niet mogen tonen (en mannen wel), niet voor hun gezondheid of wegens een handicap. Bij discriminatie gaat het juridisch om het ongelijk behandelen van mensen die zich in gelijke omstandigheden bevinden. Maar dat hebben de omzeggens honderd voltijdse werknemers van UNIA nog niet begrepen.”

“De islam is niet louter een religie, maar een ideologie waar shariaregels bijhoren. We mogen in onze publieke cultuur hieraan geen enkele toegeving dulden”, besluit Pas. “Boerkini’s of gescheiden zwemuurtjes zijn dus niet onschuldig en in tegenstelling tot wat in de eenzijdige politieke stellingnames van UNIA steeds beweerd wordt, duidelijke vormen van islamisering.”