Nieuws
woensdag, 05 feb 2020

Bpost-steun aan kranten verlengd, maar ook vergroot tot 175 miljoen

Eind vorig jaar werd bekend dat de overheidssteun aan papieren kranten en weekbladen via bpost zou verlengd worden. De federale overheid had onder voormalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nochtans beloofd om enkele alternatieven te bekijken, maar de regering liet uiteindelijk alles bij het oude. Of toch niet helemaal. Het plafond van de steun wordt blijkbaar vergroot van 170 miljoen naar 175 miljoen euro, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Dit is het vergroten van staatssteun die oneerlijke concurrentie schept voor de dagbladhandelaars en de moderne, digitale media.”

Een jaar geleden werd duidelijk dat bpost 170 miljoen euro per jaar krijgt van de federale overheid om fysieke kranten en tijdschriften tijdig aan huis te brengen. Dat was echter controversieel, want de staatssteun benadeelt de krantenwinkels. Ook digitale media zoals SCEPTR, Newsmonkey, Doorbraak en Apache zouden hierdoor concurrentieschade ondervinden. Toenmalig bevoegd minister Peeters beloofde daarom om enkele alternatieven te overwegen, waaronder het afschaffen van de regel. Maar de analoge pers kreeg in de eerste helft van december een vroeg kerstcadeau van huidig bevoegd minister Nathalie Muylle (CD&V). De regeling werd verlengd met twee jaar tot en met 2022. Maar, zo blijkt nu, tevens vergroot met 5 miljoen tot 175 miljoen.

Vlaams Belang: “Afschaffen staatssteun aan papieren kranten moet niet voor jobverlies zorgen bij bpost”

Het gaat om “112,5 miljoen euro voor kranten en 62,5 miljoen voor tijdschriften”, aldus minister Muylle vorige week woensdag. Vlaams Belang-Kamerlid Vermeersch drong er nochtans bij de minister op aan dat het gaat om een uitbreiding van een “achterhaalde en overbodige subsidie", zo luidde het. “Bovendien vormt ze eigenlijk staatssteun die oneerlijke concurrentie is voor de dagbladhandelaars en de moderne, uitsluitend digitale media. De regering ligt duidelijk niet wakker van de begrotingsimpact. De andere traditionele partijen liggen er ook niet wakker van.

Het Vlaams Belang pleit daarom om de “scheefgetrokken en opgeblazen” steun aan de kranten en tijdschriften stop te zetten, gezien zij ook al een zeer voordelig BTW-tarief kennen van 0%, een nagenoeg unicum in fiscaal België. “Dat hoeft ook niet voor banenverlies te zorgen bij bpost, want daar komt men nog altijd handen te kort, onder andere door de groeiende e-commerce-sector”, zo stelt Vermeersch tenslotte. “Integendeel, de reeds flink belaste werkkrachten bij bpost kunnen hiermee ietwat ontlast worden.”