Persberichten
maandag, 18 mei 2020

Brussel: Gatz overweegt ICT-behoefteanalyse Vlaamse scholen na voorstel Vlaams Belang

Het Vlaams Belang wil een modernisering van de ICT-capaciteiten van de Vlaamse scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de raad van de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) vroeg fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) afgelopen vrijdag in dat kader om een ICT-behoefteanalyse. “Het onderwijs heeft een kwantumsprong gemaakt op het vlak van digitalisering”, klonk het. “De beleidsmakers moeten de noden snel oplijsten en de schoolteams verder ondersteunen in de aankoop van de nodige geschikte computers, maar ook op het vlak van opleiding en omkadering.” Het collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Onderwijs, Sven Gatz (Open Vld), liet weten het voorstel te overwegen.

De raad van de VGC vergadert net als het Brussels Parlement zelf nog volledig digitaal en op afstand. Afgelopen vrijdag stond een groot deel van het debat in het teken van de scholen die vanaf vandaag opnieuw volop leerlingen in hun lokalen ontvangen. Lootens-Stael uitte daarbij zijn respect voor het door het onderwijs geleverde werk, maar vroeg het collegelid bevoegd voor onderwijs - Sven Gatz (Open Vld) - naar de verdere stappen.

Lootens-Stael aan Gatz: “Wat zijn de ICT-noden vandaag in de scholen en bij de schoolteams? De huidige regering heeft hier te weinig oog voor”

“Onze scholen worden voor vele uitdagingen gesteld. Men heeft zich in een zeer snel tempo moeten aanpassen aan afstandsleren. Dat dwingt respect af. Maar het beleid mag nu niet stilvallen”, zo liet Lootens-Stael optekenen, die meteen ook pleitte voor een snelle evaluatie van de noden inzake ICT-lessen. “We moeten in september klaarstaan met de nodig middelen zodat een toestand zoals vandaag ons niet meer kan verrassen. Ik had in 2015 het thema reeds aangesneden. Toen waren er nog heel veel noden op het vlak van geschikte apparatuur. Sindsdien is de toestand wat verbeterd, maar toch krijg ik nog signalen uit het werkveld dat een samenhangend ICT-(aankoop)beleid vaak nog ontbreekt. Daarom pleit ik ervoor om op het einde van het schooljaar grondig te laten nagaan wat de noden zijn in de scholen en bij de schoolteams.”

De Vlaams Belang-fractieleider haalde verder aan dat de Vlaamse overheid elke vijf jaar een rapportering over de digitale stand van het onderwijsland organiseert, de zogenaamde MICTIVO-rapportering - die in 2018 voor de derde keer werd gepresenteerd. Maar dat rapport geeft enkel een indicatie voor het Vlaamse Onderwijs in zijn algemeenheid.

Gatz antwoordde dat de laatste jaren veel inspanningen werden geleverd, maar dat een oplijsting van de noden zeker geen overbodige luxe is. Hij wil op het voorstel ingaan, maar een timing voor het onderzoek kon hij echter nog niet geven. De liberaal liet aan Lootens-Stael ook weten dat er 27 Brusselse Nederlandstalige scholen zijn die nog geen ICT-beleidsplan hebben, maar hij wil ook daar het nodige doen om de scholen bij de opmaak van dergelijk plan te begeleiden. Het OCB (Onderwijscentrum Brussel) wordt verder ingeschakeld voor het begeleiden van de scholen en de leerkrachten wat betreft het verbeteren van de digitale vaardigheden.