Nieuws
donderdag, 23 dec 2021

”Brussel heeft geen staatshervorming nodig, wel een stadshervorming”

Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael betoogde tijdens zijn begrotingstussenkomst dat “de Brusselse begroting duidelijk de sporen draagt van de politieke knokpartijen binnen de meerderheid, zowel tussen de regeringspartijen onderling en binnenin die partijen. Deze paarsgroene regering kleurt bont en blauw.” Ook het wanbeheer en de sterk oplopende schuld werd door het Vlaams Belang vaak aangehaald tijdens de finale begrotingsbesprekingen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. "Brussel heeft geen staatshervorming nodig, maar een stadshervorming."

De Brusselse financiële situatie oogt niet fraai. Volgens het Federaal Agentschap van de Schuld is de extra financiering die het Hoofdstedelijk Gewest na de zesde staatshervorming kreeg reeds volledig opgesoupeerd. Er zijn wat besparingen doorgevoerd, maar de inkomsten dekken de lopende uitgaven steevast niet. Sommige Franstalige partijen lonken daarom reeds naar een nieuwe herfinanciering naar aanleiding van een mogelijke nieuwe staatshervorming in 2024.

“Bakkeleiend en slaapwandelend richting afgrond”

“Brussel heeft echter geen staatshervorming nodig, maar wel een stadshervorming!”, zo liet Lootens-Stael optekenen tijdens het begrotingsdebat. “Men wil ons wijsmaken dat de schuldopbouw draagbaar is, maar de inkomsten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nemen af door de weinige actieven en de stadsvlucht van de middenklasse. Dit terwijl de uitgaven blijven stijgen, denk maar aan de snel aantikkende factuur van de gulle Brusselse gezinstoeslagen. Ondertussen komt het gratisgeldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) onder druk te staan door de exploderende energieprijzen en de daar uit voortvloeiende inflatie. Een staatshervorming lost dat niet op. De werkende Vlaming die steeds de Belgische rekening krijgt voorgeschoteld zal in de nabije toekomst niet meer willen en kunnen opdraaien voor het failliete Wallonië en het slecht bestuurde Brussel. Het geld is op!”

Vooral slecht werkende gewestelijke instellingen zijn volgens de Vlaams Belang-fractievoorzitter het probleem: “De instellingen die instaan voor netheid, woningbouw en bouwvergunningen zijn opvallende voorbeelden van hoe het niet moet”, klonk het. “Te veel bestuurslagen, te dicht op elkaar in een hecht stadsweefsel. Dit bestuurssysteem is onbetaalbaar. Ik zie ook weinig echt concrete haalbare plannen. De rode draad door de begroting is het oplijsten van vele grote transitieverhalen, maar weinig geloofwaardigheid.”

“Een stadshervorming is nodig om een transparant en efficiënt bestuur te krijgen dat een hoofdstad waardig is”, besluit Lootens-Stael. “Maar de regering geeft niet thuis en loopt bakkeleiend en slaapwandelend richting de financiële, economische en sociale afgrond. Brussel en de Brusselaars verdienen beter!“