Nieuws
dinsdag, 31 aug 2021

“Brussels Gewest mag Vlaamse ziekenhuizen niet extra belasten”

Het Vlaams Belang vindt het ontoelaatbaar dat Vlaamse ziekenhuizen de dupe zullen worden van het wanbeleid in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. “Omdat in de Brusselse ziekenhuizen de corona-afdelingen volzet zijn, zijn er vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest transfers naar Vlaanderen aan de gang. Evenwel niet van geld maar van patiënten”, zegt Kamerlid Steven Creyelman (Vlaams Belang). “Het probleem moet echter niet verlegd worden naar ons gewest, maar een oplossing krijgen.”

Onder meer de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) luidde de alarmklok, omdat de ziekenhuizen in zijn stad dreigen overspoeld te worden met coronapatiënten uit het Brusselse Gewest en de kans reëel is dat om deze reden voor de plaatselijke patiënten dringende medische ingrepen zullen moeten worden uitgesteld. “Een scenario dat absoluut vermeden moet worden”, aldus Creyelman. “En dat totaal onaanvaardbaar is.”

“Het Brussels Gewest schuift alle verantwoordelijkheid af en weigert te erkennen dat er probleem is binnen grote allochtone bevolking”

De oorzaak van de toestroom van Brusselse coronapatiënten ligt voor de hand en is ook algemeen bekend. “De lage vaccinatiegraad in de hoofdstad. Uit een recente enquête van de Brusselse gezondheidsinspectie blijkt dat 90 procent van de intensive care-patiënten aldaar niet of onvolledig gevaccineerd zijn”, vervolgt Creyelman. “Burgemeester D’haese zegt dan wel dat we moeten durven benoemen dat die lage vaccinatiegraad samenhangt met de toename van het aantal coronagevallen”, vervolgt Creyelman, “maar hij durft daarbij zelf blijkbaar niet benoemen dat vooral de zogenaamde ‘moeilijk bereikbare groepen’ zorgen voor die lage vaccinatiegraad, zijnde dus een groot aantal van de allochtonen in het Brussels Gewest. Hoofd-spoedarts Ignace Demayer van het OLV-Ziekenhuis te Aalst deed dat wel en stelde dat het vooral gaat om jongere mensen, vaak met migratie-achtergrond, die zich met alle mogelijke excuses niet lieten vaccineren.”

“Het aantal coronabesmettingen in het Brussels Gewest ligt beduidend hoger dan in de rest van het land, zo onder meer in Sint-Jans-Molenbeek (+43 procent), Anderlecht (+45 procent), Evere (+73 procent) en Sint-Agatha-Berchem (+73 procent). “Het Brussel Gewest moet dus dringend haar verantwoordelijkheid nemen en moet - om deze besmettingsgolf in te dijken - zorgen dat de 'moeilijk bereikbare groepen' gevaccineerd geraken”, besluit Creyelman. “Het licht van de zon ontkennen door de zaken niet bij naam te noemen en allerlei excuses te zoeken voor het onverantwoordelijk gedrag helpt hoegenaamd niet.”