Persberichten
donderdag, 18 jul 2019

Brussels regeerakkoord: opgewarmde kost, lauw opgediend op een bedje van (propere?) gebakken lucht

Het Vlaams Belang stelt vast dat het Brusselse regeerakkoord rustig voortborduurt op het beleid van de voorbije jaren. Her en der wordt wat aan aankondigingspolitiek gedaan wat een indruk van ambitie zou moeten wekken.

Inzake huisvesting bijvoorbeeld wordt vooropgesteld 15.000 sociale woningen bij te bouwen in de komende legislatuur. In het regeerakkoord van 2004 werd aangekondigd 5.000 extra sociale woningen te voorzien. Hiervan werden er door de socialiste Françoise Dupuis uiteindelijk slechts een 300-tal gerealiseerd. Gaat de PS deze keer beter doen? Het valt te betwijfelen.

De fietsinfrastructuur wordt uitgebreid. Maar daarvoor worden geen concrete doelstellingen vooropgesteld. Het busnet wordt uitgebreid. Maar in feite gaat het hier om de groei die in de vorige legislatuur reeds was vooropgesteld.

Her en der worden ook gemeenschapsmateries waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd is opgenomen in het regeerakkoord. Het Vlaams Belang zal er in dat verband scherp op toezien dat er in de praktijk niet bevoegdheidsoverschrijdend wordt gewerkt. Vooral inzake onderwijs leert ons de praktijk dat wat de Vlaamse Gemeenschap zelf doet, ook beter is gedaan.

Waarover niet gesproken wordt, is wat op de Vlaamse verlanglijst staat. Nergens een woord over de toepassing van de taalwetgeving en het incivieke gedrag ter zake van de Brusselse regering, altijd al een oud zeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Nergens een woord over de fusie van de zes Brusselse politiezones, nochtans een absolute voorwaarde om tot een geïntegreerd en efficiënt veiligheidsbeleid in Brussel te komen. Andermaal moeten we dus vaststellen dat de Vlaamse onderhandelaars van dit regeerakkoord op geen enkel ogenblik hebben gewogen bij de samenstelling ervan.

Dit regeerakkoord is uiteindelijk niets anders dan de gebakken linkse lucht die al vele jaren lang de leefbaarheid in Brussel ondergraaft op de vlakken waar het er echt toe doet. Het Vlaams Belang zal daarom ook deze regering met overtuiging bestrijden.

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement