Nieuws
vrijdag, 24 jun 2022

Brusselse constructie financieel onleefbaar

Het Vlaams Belang stelt vast dat vele lokale overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gebied virtueel failliet zijn. “Eind april konden zes van de negentien gemeenten nog niet met een begroting naar hun gemeenteraad stappen. In sommige gemeenten legt men de laatste hand aan de begroting terwijl de vakantie reeds voor de deur staat”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “En de grootste begroting, die van de stad Brussel, werd twee maanden geleden voorgesteld en gestemd maar krijgt van de de toezichthoudende overheid, het Hoofdstedelijk Gewest, geen goedkeuring.”

Begin juni raakte bekend dat maar liefst een kwart van alle Brusselse gemeenten nog geen begroting hadden die op orde was. Het bestuur van de stad Brussel zal minstens tot en met 30 september 2022 moeten werken met voorlopige twaalfden. Maandelijks kan maximaal één twaalfde van het budget van het jaar voordien gespendeerd worden. “Brussels minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (DéFI) heeft de begroting die vier maanden te laat werd ingediend niet goedgekeurd”, aldus Lootens-Stael. “Nu blijkt dat er toch ook sterke inhoudelijke problemen werden vastgesteld. Het is afwachten wat de bevoegde minister gaat zeggen over de andere begrotingen die nog bekeken moeten worden.”

Eén daarvan is de begroting van Sint-Joost-ten Node die onlangs werd voorgesteld met een licht overschot. De oppositie wees er echter op dat systematische onderschattingen van inkomsten en onderschattingen van uitgaven de begroting kunstmatig werden opgeschoond. Ook de gemeente Vorst moet met voorlopige twaalfden werken.

“Een Brusselse stadshervorming dringt zich op, ook een financiële hervorming”

“Veel lokale overheden, gemeenten, OCMW’s en politiezones kijken voor hun mank lopend financieel draagvlak naar het Hoofdstedelijk Gewest”, vervolgt Lootens-Stael. “En die heeft de decennia daar gul op ingespeeld. Leningen die niet terugbetaald worden, overmatige subsidiëring, het is de gewone gang van zaken. Het probleem is echter dat het geld in het Hoofdstedelijk Gewest ook allang op is en de schuld explosief dreigt te stijgen. De extra financiering die de Brusselse constructie bij de zesde staatshervorming kreeg toegeschoven, is na enkele jaren al volledig opgesoupeerd.”

“De Brusselse ministers moeten proberen de gemeenten in het financiële gareel te houden en roepen nu reeds luid om geld via een nieuw rondje ‘staatshervormen’. Het is duidelijk is dat dertig jaar Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet werkt en financieel onleefbaar is zonder het geld van de rest van Vlaanderen”, besluit Lootens-Stael. “Uit de financiële malaise blijkt eens te meer dat de Brusselse constructie op de schop moet. Er is geen nood aan een staatshervorming met een zoveelste zak Vlaams geld maar wel aan een interne Brusselse stadshervorming en meer zeggenschap voor het omliggende Vlaanderen.”