Nieuws
donderdag, 31 mrt 2022

“Brusselse pandemiewet een aanval op de democratie”

Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat de Brusselse regering in de commissie Gezondheid een ordonnantie heeft goedgekeurd waardoor, zoals bij de federale pandemiewet, zonder enige parlementaire controle de fundamentele rechten van de Brusselaars kunnen worden ingeperkt. “Ze mogen zelfs een avondklok instellen”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. Ook de Brusselse variant van de pandemiewet is veel te verregaand en zet het parlement buitenspel.”

“Net zoals dit het geval is voor de paars-groene regering en hun veel te ruim geformuleerde federale pandemiewet, kan ook de Brusselse regering door deze ordonnantie naar eigen smaak en goeddunken vrijheidsbeperkende maatregelen invoeren”, aldus Lootens-Stael. “Op deze manier kunnen ze de mensen pestmaatregelen als een avondklok of een samenscholingsverbod opleggen, zonder dat hieraan enig parlementair debat is voorafgegaan.”

“We zullen ons verzetten tegen elke pandemiewet waarbij de politiek misbruik maakt van gezondheidscrisissen”

“Door een noodsituatie uit te roepen terwijl die er niet eens is, kan de regering zomaar grondrechten inperken. En dat dat geen ongefundeerd doemdenken is, werd ondertussen voldoende bewezen op federaal niveau”, vervolgt Lootens-Stael. “Met volksgezondheid heeft dit niets te maken, maar alles met een staatsgreep om het parlement buitenspel te zetten.”

“Met haar vreselijke ordonnantie treedt de Brusselse regering ook nog eens de bevoegdheidsverdeling met voeten”, merkt Lootens-Stael tot slot op. “In Brussel gaat de regering niet enkel graag voorbij aan het eigen parlement. Ze gaat al even graag en gretig voorbij aan de verplichting om de Vlaamse of Franse Gemeenschap te consulteren of in te lichten wanneer men bijvoorbeeld zin heeft om het onderwijs of de cultuursector beperkingen op te leggen.”