Nieuws
dinsdag, 19 okt 2021

Brusselse wetgeving erediensten geeft buitenlandse inmenging vrij spel

Het Vlaams Belang verzet zich tegen de ordonnantie op erediensten die vandaag in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement werd goedgekeurd. Onder het mom van een vereenvoudiging werd een regeling goedgekeurd op maat van radicale moskeeverenigingen”, zegt fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael. Van enige controle op buitenlandse inmenging is absoluut geen sprake.”

De gewesten zijn bevoegd om de financiering te regelen van de erkende levensbeschouwelijk en religieuze gemeenschappen. “En dus lag, net zoals onlangs in het Vlaams Parlement, ook in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een nieuwe regelgeving voor om de sterk verouderde wetgeving aangaande erediensten te vervangen”, aldus Lootens-Stael. “In het Vlaams Parlement heeft onze partij veel kritiek op het decreet Somers, omdat die wegens de problemen bij de moskeeverenigingen een onevenwichtig zware controle oplegt aan alle geloofsgemeenschappen. Bij de Brusselse regeling wordt alle controle echter minimaal gehouden.”

Wetgeving erediensten: "er moet een verbod komen op buitenlandse financiering”

“Het Vlaamse decreet en de Brusselse ordonnantie hebben wel gemeen met elkaar dat ze de moskeeverenigingen meer geld zullen toestoppen. De islamisering en het islamisme zullen daardoor een flinke duw in de rug krijgen” waarschuwt Lootens-Stael. “Maar wat het meest stoort is dat elke controle op de buitenlandse invloed, sturing en financiering in Brussel wordt vermeden en doorgeschoven naar het federale niveau. Slechts giften boven het bedrag van 12.500 euro moeten worden aangegeven. Dit geeft vrij spel aan de islamisten die in Brusselse moskeeën een stevige voet aan de grond hebben. Bovendien weten we via het actualiteitsprogramma Pano van begin oktober dat de greep van buitenlandse mogendheden en organisaties op de moskeeën een reële bedreiging vormt.”

“We willen wat betreft de wetgeving op erediensten niet dat er geraakt wordt aan de godsdienstvrijheid”, besluit Lootens-Stael. “Maar de islam mag niet langer van overheidswege worden gefaciliteerd en betoelaagd. Ook moet er een verbod komen op buitenlandse financiering zoals dat ook bijvoorbeeld in Oostenrijk het geval is.”