Nieuws
maandag, 23 jan 2023

“Budgettaire situatie wordt onhoudbaar”

Foto: iStock. “Budgettaire situatie wordt onhoudbaar”

In een recent ontwerprapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, een overlegorgaan van de vakbonden en werkgeversorganisaties, wordt voorspeld dat de Belgische budgettaire situatie zonder nieuwe maatregelen onhoudbaar is. Het Vlaams Belang is niet verbaasd. “Niet alleen onze partij, maar ook al heel wat andere instanties hebben aan de alarmbel getrokken”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Alle langetermijnindicatoren kleuren bloedrood, maar met de PS aan het stuur is er geen hoop op verbetering.”

België mocht tijdens de coronacrisis de begrotingsregels op pauze zetten van Europa, op voorwaarde dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën niet in het gedrang kwam. “Het tweede deel van de zin, die de duidelijke voorwaarde bevatte, is waarschijnlijk ergens in de kelders van de Wetstraat 16 verdwenen”, aldus Vermeersch. “Het doet me denken aan Julius Caesar, die destijds schreef dat de Belgen de dappersten aller Galliërs waren omdat zij het verst van de beschaving stonden. Dat is nog zo’n zin waarvan de Belgen zich het tweede deel niet kunnen herinneren.”

“Dit land blijft budgettair achteruitgaan door een compleet gebrek aan politieke wil om de boel op orde te krijgen”

Het Planbureau, de OESO, het IMF, de Europese Commissie en de Nationale Bank gaan er allemaal van uit dat het begrotingstekort ook de komende jaren rond 5 procent van het bruto binnenlands product blijft hangen. “Dat is veel hoger dan ooit werd aangekondigd”, vervolgt Vermeersch. “De dappersten aller Galliërs kunnen dus helemaal niet beweren dat de slechte begrotingstoestand enkel een gevolg is van de corona- of de Oekraïnecrisis. Ook andere Europese landen worden evenzeer of zelfs harder met die crisissen geconfronteerd. En ook als alle tijdelijke crisismaatregelen uitdoven, blijft het tekort in dit land bijzonder zorgwekkend.”

De begrotingsoefening over 2023 en 2024 van afgelopen oktober was het uitgelezen moment om nog bij te kunnen sturen. “Dit jaar zal de inflatie stilaan verder afnemen”, aldus nog Vermeersch. “Nu staan we op minder dan anderhalf jaar voor de verkiezingen en durft men geen ernstige ingrepen meer te doen.”

Een minimum aan inspanningen was nodig om de geloofwaardigheid van het begrotingsbeleid te beschermen. “Maar de PS is baas in Vivaldi en die wil dat de geldkraan uit Vlaanderen blijft openstaan” merkt Vermeersch tot slot op. “De regionale schulden en tekorten, vooral in Wallonië en Brussel zijn dramatisch. Maar dit land blijft budgettair achteruitgaan door een compleet gebrek aan politieke wil om de boel op orde te krijgen.”