Persberichten
dinsdag, 02 mrt 2021

“Buitenlandse investeerders moeten grondig worden gecontroleerd”

Het Vlaams Belang is beducht voor risico’s die kunnen uitgaan van buitenlandse investeerders. Overal in de wereld liggen investeerders op de loer om koopjes doen, waardoor strategische bedrijven in buitenlandse handen komen”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). “Controle via een screeningmechanisme in strategische sectoren is aldus een noodzaak en we dienden om deze reden daartoe een wetsvoorstel in.”

Vlaanderen is een open economie die in de afgelopen decennia veel buitenlandse investeringen heeft aangetrokken. “Op zich is dat zeker niet verkeerd”, aldus Van Lommel. “Deze investeringen hebben immers voor veel welvaart gezorgd. Maar de toenemende internationalisering heeft helaas ook een keerzijde. We worden op deze manier afhankelijker van buitenlandse investeerders en dat maakt ons kwetsbaar.” Dat bevestigt overigens ook de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), dat de urgentie voor een wetgevend kader onderstreept en stelt dat de Coronacrisis deze problematiek heeft vergroot.

Het Vlaams Belang is er zich terdege van bewust dat niet alle buitenlandse investeerders te goeder trouw zijn. “Als kenniseconomie stellen we ons erg bloot doordat er vandaag geen enkel screeningsmechanisme bestaat”, vervolgt Van Lommel. Er is overigens overduidelijk een toename van het buitenlandse eigenaarschap van bedrijven, toegenomen investeringen door ondernemingen in handen van overheden, een groeiend aantal offshore investeerders en een toenemend belang van investeringen uit opkomende economieën. “Overheidsbedrijven die banden hebben met totalitaire regimes kunnen bovendien eenvoudig ingeschakeld worden om meteen ook vertrouwelijke informatie door te spelen naar die regimes”, aldus nog Van Lommel. “Of ze kunnen hun economische machtspositie voor politieke doeleinden misbruiken.”

“Het Vlaams Belang is de eerste partij om in het federaal parlement een wetsvoorstel over buitenlandse investeerders in te dienen”

“Zeker in sectoren als energievoorziening, telecom, media, voeding en defensie is het van groot belang om enkel met betrouwbare partners te werken en ervoor te zorgen dat die niet verkeerde handen terechtkomen”, stelt Van Lommel. “Deze sectoren zijn heel belangrijk om het land te allen tijde draaiende te houden. En daarom heeft het Vlaams Belang een wetsvoorstel ingediend waarbij buitenlandse investeerders die willen investeren in deze sectoren aan een ernstige controle worden onderworpen.”

“De aanmeldingsplicht geldt voor investeringen waarbij men minstens 10% van de stemrechten in vennootschappen verwerft moeten worden gescreend, maar we willen ook spin-offs en octrooien beschermen”, aldus nog Van Lommel. “En desnoods kan de investering geweigerd worden.” Het Vlaams Belang wijst erop dat landen als Frankrijk, Duitsland, het Verenigd koninkrijk en de Verenigde Staten al langer een dergelijke wetgeving hebben. “Zelfs de Europese Unie moedigt de lidstaten aan om zo ’n wetgeving op poten te zetten. Maar België hinkt nog steeds achterop wat dat betreft.”