Nieuws
woensdag, 17 mei 2023

China dreigt onafhankelijkheid Taiwan te vernietigen

Het Vlaams Belang is verontrust over de dreigende taal vanuit Peking ten aanzien van het soevereine Taiwan, dat China als een afvallige provincie beschouwt en desnoods met geweld wil inlijven. Bij monde van de woordvoerder van het Chinees Ministerie van Defensie, kolonel Tan Kefei, verklaarde China dat het de militaire training en voorbereidingen zal versterken en resoluut elke vorm van Taiwanese onafhankelijkheid zal vernietigen, alsook pogingen tot inmenging van buitenaf. “Na alle recente militaire oefeningen en dreigingen tegen Taiwan, kan je dit als een quasi-oorlogsverklaring beschouwen”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Annick Ponthier. “We moeten de onafhankelijkheid van Taiwan diplomatiek blijven steunen, maar uiterst waakzaam blijven dat dit conflict niet in een wereldbrand ontaardt.”

De diplomatieke en militaire spanningen tussen China enerzijds en de VS en Taiwan anderzijds lijken alleen maar verder te escaleren. De voorbije maanden was het doorkruisen van de conventioneel gerespecteerde scheidslijn in de Straat van Taiwan en de Taiwanese luchtverdedigingszone door Chinese oorlogsbodems en jets aan de orde van de dag. Zo hield Peking ook al een grootschalige militaire oefening, waarbij het een omsingeling van het hele eiland nabootste met marineschepen en gevechtsvliegtuigen. “In het licht van deze voortdurende en intensiverende militaire provocaties, moet men de uitspraken van kolonel Kefei als oorlogstaal beschouwen”, vervolgt Ponthier. “Het is belangrijk dat de EU en de VS niet ingaan op deze provocaties, maar toch een vuist maken om de Taiwanese onafhankelijkheid te blijven verdedigen.”

“Vivaldi moet handels- en investeringsverdragen met China opzeggen”

Volgens het Vlaams Belang, dat zichzelf als volksnationalistische partij beschouwt, is de soevereiniteit van Taiwan heilig, maar is het tevens opletten geblazen. “Onze visie op buitenlands beleid verdedigt onderdrukte volkeren die recht hebben op zelfbeschikking, maar plaatst steeds de Vlaamse belangen voorop”, gaat Ponthier verder. “Dat betekent dus dat we in deze zéér voorzichtig moeten zijn en niet met de EU en de NAVO in een wereldoorlog tegen China meegesleept willen worden.”

Het Vlaams Belang ijvert dus voor diplomatieke steun aan het soevereine Taiwan, mits grote waakzaamheid. De partij wil voornamelijk de eigen strategische afhankelijkheden van China drastisch terugdringen. “Wij willen niet economisch bijdragen aan het militair apparaat waarmee Peking zijn buren intimideert en zijn eigen burgers en minderheden op totalitaire wijze onderdrukt”, besluit Ponthier. “De handels- en investeringsverdragen met China hebben ons trouwens alleen maar miljarden gekost, in plaats van opgeleverd. We roepen Vivaldi op om dit soort akkoorden definitief op te zeggen.”