Nieuws
dinsdag, 22 dec 2020

Chinese censuur Coronacrisis: vermoeden Vlaams Belang bevestigd

Reeds in april uitten de Kamerleden Ellen Samyn en Annick Ponthier (Vlaams Belang) in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen hun bezorgdheid over het censureren van de coronacrisis door het Chinese regime. Gelekte officiële documenten tonen nu aan dat deze bezorgdheid ten zeerste terecht was.

Een groep hackers die zich de ‘Chinese Communist Party Unmasked’ noemt, bracht ondertussen meer dan 3.200 overheidsbevelen en 1.800 documenten van de Chinese internetadministratie aan het licht. Deze stukken waarvan de echtheid niet ter discussie staat, tonen onomstotelijk aan dat het communistische regime in Peking de coronacrisis op brutale wijze censureert.

“Het moge voor ieder zinnig mens duidelijk zijn dat van dictatoriale communistische regimes geen transparantie verwacht kan worden. Zelfs niet in een coronacrisis”

“Zoals we hadden verwacht, werd in China reeds van bij de aanvang van de coronacrisis in januari noodzakelijke informatie over de crisis achtergehouden”, aldus Ponthier. “Uiteraard met als enige beweegreden het maskeren van de totaal verkeerde aanpak van het virus”. Alle media, ook de sociale, werden er overheerst door de communistische partijpropaganda. Negatief nieuws was uit den boze en woorden als ‘dodelijk’ of ‘lockdown’ mochten niet eens gebruikt worden. “Zelfs de dood van de eerste corona-klokkenluider, de arts Li Wenliang werd vakkundig verzwegen.”

“Maar de mensen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben zich helaas nooit enige vragen gesteld over Chinese censuur”, vult Samyn aan. “Niet verwonderlijk, onder de leiding van de Ethiopische communist Tedros Ghebreyesus, die zijn zitje te danken heeft aan China.” De landen die achteraf het best bestand zijn gebleken tegen de komst van het virus, waren Zuid-Korea, Taiwan en Singapore. Uitgerekend de landen die China wantrouwden en niet naar de richtlijnen van de WHO hebben geluisterd.

“Hier had toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) uiteraard niets door”, merkt Ponthier tot slot op. “De transparantie van China werd doorheen de coronacrisis meermaals door haar geprezen en de WHO werd blindelings gevolgd. En de alomtegenwoordige Marc Van Ranst, die verdedigde zijn Chinese geestesgenoten reeds in ‘De Afspraak’ op 25 maart. Volgens hem had de kordate Chinese aanpak de wereld een maand voorsprong gegeven in de corona-aanpak.”