Nieuws
maandag, 12 jul 2021

Chinese concentratiekampen: “Paars-groene en extreemlinkse hypocrisie”

Voor het Vlaams Belang is de resolutie die in de Kamer werd aangenomen ter veroordeling van de Chinese concentratiekampen waar de Oeigoerse minderheid wordt opgesloten, een stap in de goede richting. “Paars-groen moet nu wel daden laten volgen op de woorden”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Annick Ponthier (Vlaams Belang), die niet verrast was dat de PVDA de resolutie niet steunde. “Van communisten kan nu eenmaal niet veel menselijkheid verwacht worden.”

De resolutie aangaande de wantoestanden in de Chinese concentratiekampen in de regio Xinjiang werd door alle partijen goedgekeurd, behalve de PVDA. “Wanneer het gaat over bevriende communistische regimes sluiten de kameraden van de PVDA steeds de ogen voor mensenrechtenschendingen”, aldus Ponthier. “Nochtans zwaaien ze bij elke gelegenheid met het vingertje naar Westerse landen en onze partij, inzake de behandeling van minderheden.” Het Vlaams Belang wijst erop dat deze dubbelzinnige houding ten aanzien van mensenrechten sommigen er niet van weerhoudt om met de PVDA in lokale besturen samen te werken. “Dit bewijst alleen maar hoe selectief en hypocriet dat cordon sanitaire is.”

“Alle partijen volgen nu wel ons discours tegen het Chinese regime, maar zij blijven de architecten van de economische samenwerking en zelfs uitleveringsverdragen met Peking”

Paars-groen wil blijven zoeken naar een samenwerking, terwijl het regime in Peking keer op keer bewijst dit vertrouwen niet waard te zijn, klinkt het bij het Vlaams Belang. “In plaats van onze investerings- en uitleveringsakkoorden met Peking op te schorten, spreekt men slechts van het ‘on hold’ zetten van het eerste en het opschorten van het tweede, ‘indien de situatie verergert’. Men wil dus wachten tot er nog meer vervolgingen van etnische minderheden of dissidenten zich voordoen, alvorens te handelen”, vervolgt Ponthier. “De immer uitgestoken hand richting Peking kadert allicht in de ‘Pekingpolitiek’ van openheid die eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) aan het begin van de legislatuur vooropstelde.”

“De resolutie is ook te eenzijdig gefocust op één etnisch-religieuze minderheid”, besluit Ponthier. “Niet alleen de Oeigoeren, maar ook de Tibetanen, de Hongkongers, de spirituele Falun Gong-minderheid en Chinese christenen zijn slachtoffer van systematische repressie en vervolging door de Chinese Communistische Partij. Ook zij verdienen alle aandacht.”