Persberichten
dinsdag, 12 mrt 2024

Chris Janssens lanceert nieuw boek ‘Land in crisis’

Vlaams fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang) lanceert zijn nieuw boek ‘Land in crisis’ waarin hij de diepe politieke, sociale en economische problemen beschrijft waarin België verkeert. Tegelijkertijd wijst Janssens erop hoe het Vlaams Belang een uitweg biedt uit de crisis. “2024 is een beslissend jaar voor de toekomst van Vlaanderen”, zegt Janssens. “De Vlamingen staan voor de keuze: de systeempartijen verder laten aanmodderen of het vertrouwen geven aan het Vlaams Belang om het tij te keren.”  

‘Land in crisis’ werd geschreven door Janssens in samenwerking met de fractiesecretaris van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement Wim Van Osselaer. Het boek schetst een beeld van de omvang van de crisis waarin dit land verkeert: een democratisch deficit, diepgaande sociale onrust, veiligheidsproblemen en economische onzekerheid. “Dit land verkeert in een permanente staat van crisis”, zegt Janssens. “Die crisis is veroorzaakt door fundamenteel verkeerde beleidsbeslissingen en een falende staatsstructuur.”

“We hebben nood aan een radicale breuk met het wanbeleid en een uitweg uit de permanente institutionele crisis die België heet”

De lezer wordt in het boek door de verschillende crisissen geloodst waarmee het land volgens de auteurs wordt geconfronteerd. De institutionele, democratische, onderwijs-, migratie-, financiële en morele crisis zijn er slechts enkele van. “Zo wordt de crisis waarin onze democratie verzeild is, gekenmerkt door een gebrek aan politieke participatie, een monopolisering van de macht door de systeempartijen en een gebrek aan transparantie”, aldus Janssens. “De migratiecrisis wordt dan weer veroorzaakt door de ongecontroleerde instroom van migranten, wat leidt tot financiële en sociale kosten.”

De ondertitel van het boek is ‘Waarom het anders moet én kan’. “We willen oplossingen aanreiken, want er is een weg uit deze structurele crisis”, aldus Janssens. “Het Vlaams Belang is voor steeds meer Vlamingen nog de enige hoop op verandering. We hebben nood aan een radicale breuk met het wanbeleid en een uitweg uit de permanente institutionele crisis die België heet. De burger heeft bij deze historische verkiezingen een keuze: stemt hij voor de systeempartijen die zonder uitzondering verantwoordelijkheid dragen voor de wantoestanden die we in dit boek beschrijven? Of stemt hij voor het Vlaams Belang dat een reddingsboei kan bieden.”