Nieuws
donderdag, 02 jun 2022

Christen-democraten blazen warm en koud over vermogensbelasting

Het Vlaams Belang stelt een alsmaar groeiende verdeeldheid vast binnen de christen-democratische zuil. “Dat werd recent met de Rerum Novarum-toespraken nog maar eens heel duidelijk”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Beweging.net, de erfgenaam van het ACW, holde bij monde van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) toen de socialisten achterna, die op 1 mei een luide oproep hadden gedaan voor een vermogensbelasting. En dat terwijl toekomstig cd&v-voorzitter Sammy Mahdi deze belasting eerder al bestempelde als een diefstal.”

“Nu de begroting bloedrood kleurt, zoeken de paars-groene partijen ijverig naar nieuwe belastingen”, aldus Vermeersch. “En er wordt luidop gedacht aan een vermogensbelasting, waarbij het niet gaat om het belasten van winsten die uit het vermogen gehaald worden, maar wel om een belasting op het bezit zelf.”

“De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, met een vermogensbelasting gebeurt dat niet”

Het Vlaams Belang vindt dit opmerkelijk, daar Sammy Mahdi over deze belasting een treffende passage schreef in zijn boek ‘Van hol naar vol’: “Het is een publiek geheim dat ik een koele minnaar ben van de jaarlijkse effectentaks waarmee het vermogen an sich belast wordt. De winsten die gegenereerd worden uit dat vermogen kunnen we voor mijn part belasten, maar het persoonlijke vermogen zelf gaan belasten, is private middelen afnemen van mensen en dat catalogeer ik onder diefstal”, aldus Mahdi.

“En voor één keer kunnen we hem volmondig bijtreden”, vervolgt Vermeersch. “Het Vlaams Belang heeft zich steeds gekant tegen dat soort belastingen op reeds verzameld spaargeld. Die vermogens werden opgebouwd uit inkomen dat reeds zwaar belast werd, of zwaar belast werd bij vererving. België is overigens niet alleen kampioen in het belasten van arbeid, ook de vermogens worden nu al zwaarder belast dan in de meeste ons omringende landen. En we mogen niet vergeten dat wie een vermogen heeft nu al gebukt gaat onder een zware vermogensbelasting: de prijsstijgingen tasten natuurlijk in gelijke mate dat vermogen aan dat minder waard wordt.”

“Een vermogensbelasting zou trouwens vooral de middenklasse treffen. Het vermogen van de werkelijk rijken die bijvoorbeeld belegd hebben in kunstwerken zou buiten schot blijven”, besluit Vermeersch. “In een land dat in zowat alle soorten van belastingen aan de top staat moeten de centen op de eerste plaats gehaald worden waar ze verspild worden. Bij asiel en migratie bijvoorbeeld. Of bij de Franstalige spilzucht die met transfers uit Vlaanderen betaald wordt.”