Persberichten
dinsdag, 07 mei 2024

Cijfers Planbureau bevestigen: programma Vlaams Belang is haalbaar en betaalbaar in Vlaanderen

Het Federaal Planbureau (FPB) presenteerde vandaag de resultaten van de ‘doorrekening’ van de verkiezingsprogramma’s voor België. Het Vlaams Belang uit fundamentele bezwaren bij de methodologie die het Planbureau gebruikt heeft. Zo wil het geen resultaten van federale maatregelen (bijvoorbeeld de fiscaliteit) doorrekenen naar Vlaanderen of maatregelen die een wetswijziging nodig hebben. “Dit maakt de hele oefening voor ons compleet nutteloos”, zegt Europees Parlementslid en hoofd van de studiedienst van het Vlaams Belang Tom Vandendriessche. “Het Belgisch systeem loopt helemaal vast. Iedereen ziet het. Maar we mogen blijkbaar niet weten wat een ander beleid voor de Vlamingen oplevert.”

Zo verschaft de doorrekening geen resultaten van de impact van federale maatregelen op gewestelijk niveau. Nochtans is de socio-economische en maatschappelijke realiteit in Vlaanderen fundamenteel verschillend van die in Wallonië, waardoor maatregelen op federaal niveau een heel ander effect hebben op gewestelijk niveau. “Burgers hebben het recht hierover geïnformeerd te worden”, zegt Vandendriessche.

Het Planbureau wil ook geen resultaten van maatregelen doorrekenen die een (grond)wettelijk, internationaal of verdragsrechtelijk initiatief vergen. Het gaat om bijvoorbeeld de afscherming van de sociale zekerheid voor vreemdelingen zoals in Denemarken of de verlaging van de bijdrage van lidstaten aan de Europese Unie zoals Nederland tot tweemaal toe onderhandelde. “Dat is bizar, want de verandering van wetten en verdragen behoort tot de taak van de wetgevende macht, waaraan de politieke partijen middels verkiezingen deel van willen uitmaken”, aldus de Europarlementariër. “Bovendien werden sommige maatregelen, zoals het verlengen van de wachttijd voor onze sociale zekerheid voor vreemdelingen, bij de becijfering door het Planbureau in 2019 wél doorgerekend en leverde dit maar liefst 1,5 miljard euro per jaar op, maar nu weigert men deze opnieuw te berekenen.” 

Andere politieke keuzes maken en onze mensen op de eerste plaats zetten

Ook resultaten van maatregelen die een institutionele hervorming vergen, zoals de splitsing van de sociale zekerheid en de fiscaliteit, zijn blijkbaar taboe. Nochtans zijn gevalideerde data beschikbaar bij Belgische kennisinstellingen, zoals de Nationale Bank van België dat de transfers berekende die bij een splitsing ten goede van Vlaanderen zouden komen. Ook professor Sas en zijn collega’s (KU Leuven) presenteerden vandaag een nieuwe transferstudie.

Bepaalde maatregelen, zoals de invoering van een verkeersvignet, werden dan weer niet doorgerekend omdat het FPB geen geschikt rekenmodel heeft. Nochtans werd ook die maatregel in 2019 wel doorgerekend en zijn er voldoende valide modellen bij andere kennisinstellingen beschikbaar. 

Duidelijk positief budgettair saldo voor Vlaanderen

De prioritaire maatregelen van het Vlaams Belang die het Planbureau wel kon, mocht en wou berekenen, hebben een budgettaire kost voor gans België van 14,2 miljard euro in 2025 en een budgettaire opbrengst van 729 miljoen euro in 2029. Wanneer de cijfers worden herrekend naar het Vlaams niveau, dan kan het volledige programma van het Vlaams Belang worden bekostigd én is er een budgettair overschot in van 8,1 miljard euro voor Vlaanderen. 

Hiervoor berekende de studiedienst van het Vlaams Belang de structurele besparingen op het politiek en Europees systeem, de transfers naar Wallonië, de migratiekosten en de fiscale fraudebestrijding. Concreet gaat het hier over 14,0 miljard euro aan inkomsten (op Vlaams niveau) die het Federaal Planbureau niet kon, mocht of wou doorrekenen, maar waarvoor wel gevalideerde data van wetenschappelijke kennisinstellingen beschikbaar zijn (o.a. NBB, KU Leuven). “Hiermee zijn de prioriteiten die onze partij voorstelt dus ruim betaalbaar. Tenminste, als we andere politieke keuzes maken dan de regeringen van de afgelopen decennia, die in wisselende coalities steeds hetzelfde beleid voerden. Wij zetten eindelijk onze mensen op de eerste plaats”, zegt Vandendriessche.

Doorrekening van beleidsvoorstellen doorheen de legislatuur

Het Vlaams Belang blijft voorstander van de doorrekening van alle beleidsvoorstellen van politieke partijen, niet alleen in de aanloop naar verkiezingen, maar gedurende de hele legislatuur. “Zo wordt het politieke debat ook cijfermatig verrijkt”, klinkt het. “Daarbij moet de rol van het Planbureau zijn om voorstellen te becijferen, niet om te oordelen of een voorstel haalbaar, wenselijk of juridisch mogelijk is. Dat zijn immers politieke en opportuniteitsbeslissingen die de democratie maakt.” Het Vlaams Belang wil echter wel de constructieve samenwerking met het Planbureau in deze oefening naar aanleiding van de verkiezingen benadrukken, maar wijst op structurele tekortkomingen in de ‘doorrekening’ die het Planbureau vandaag gepresenteerd heeft.
 
“Het gevolg is dat, ondanks alle nobele bedoelingen, de doorrekening een arbitraire, onvolledige en eigenlijk manipulatieve oefening is geworden”, besluit Vandendriessche. “Waarbij de kiezer enkel maar geïnformeerd wordt over de kostprijs van meer van hetzelfde beleid, maar niet mag te weten komen wat andere beleidskeuzes opleveren.”