Nieuws
woensdag, 11 jan 2023

“Cipiers verdienen meer waardering”

Foto: iStock. “Cipiers verdienen meer waardering”

Vandaag is er een 24 urenstaking aan de gang in de Belgische gevangenissen. De stakende cipiers waarschuwen er ook voor dat er nog dreigen te volgen “Een zoveelste staking”, stelt Kamerlid Marijke Dillen. “Het is een logisch gevolg van de veel te hoge werkdruk, de ronduit gevaarlijke werkomstandigheden en de woordbreuk van Vivaldi.”

De vakbonden nemen het niet dat de federale regering eerder gemaakte afspraken omtrent een herwaardering van de baremaschalen en een volwaardige dertiende maand niet is nagekomen. “Een botte woordbreuk jegens de cipiers, die sinds jaren geen opslag hebben gekregen”, aldus Dillen. “Maar ze moeten wel, wegens de overbevolking, werken in steeds ergere omstandigheden.”

“Al decennialang krijgen de cipiers enkel loze beloftes te horen”

De Belgische gevangenissen hebben een capaciteit van zo’n 9.500 plaatsen, maar er verblijven zo’n 11.000 gedetineerden. Het Vlaams Belang heeft die penibele werkomstandigheden reeds tot vervelens toe aangeklaagd in de commissie Justitie. “Naast de aftandse infrastructuur en de structurele overbevolking, is er ook nog het al even structurele personeelstekort”, vervolgt Dillen. “Het zorgt dagdagelijks voor verbale en fysieke agressie tegenover bewakers en het komt ook vaker tot gewelddadige opstanden.”

“Het is wraakroepend dat de cipiers nu al decennialang loze beloftes worden gedaan, en onder minister van aankondigingen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is dat niet anders”, besluit Dillen. “Nog langer wachten om actie te ondernemen, is schuldig verzuim.” Het Kamerlid pleit er daarom voor om gedetineerden hun straf in het land van herkomst te laten uitzitten.