Nieuws
maandag, 27 mei 2024

Cipiersvakbond eens met Vlaams Belang: overbevolking primair aanpakken

Deze ochtend ging Kamerfractieleider Barbara Pas in gesprek met Eddy De Smedt van cipiersvakbond VSOA tijdens De Ochtend op Radio 1. Beide partijen waren het roerend eens over de primaire aanpak van de gevangenisproblematiek: de overpopulatie moet teruggedrongen worden. “Wij willen de overpopulatie niet aanpakken door het penitentiair verlof te verlengen of meer enkelbanden te geven”, stelde Pas. “Herkomstlanden moeten onder druk gezet worden om hun criminele onderdanen terug te nemen.”

Aan de gevangenis van Gent ging Pas in gesprek met De Smedt op Radio 1. Voor de vakbondafgevaardigde is de overbevolking het primaire probleem. Onze gevangenissen zijn voorzien op een capaciteit van 10.743 gedetineerden, terwijl er momenteel meer dan 12.000 zijn. Dat probleem aanpakken, zal er ook toe leiden dat het beroep van cipier aantrekkelijker wordt, gepaard met correcte loonvoorwaarden en andere randvoorwaarden. 

“Ik ben het volledig eens dat er meer mensen en meer middelen vrijgemaakt moeten worden. De overpopulatie willen wij niet aanpakken door penitentiair verlof te verlengen of door voor nog meer enkelbanden te zorgen. Men zit nu al aan een record van bijna 7.000 enkelbanden”, aldus Pas. “44,54 procent van de bevolking in de gevangenissen is niet-Belg, daar zitten geen dubbele nationaliteiten bij. Dat kost 183 euro per dag per gedetineerde. Dat wil zeggen dat er 340 miljoen euro per jaar naar vreemdelingen gaat in gevangenissen. Als men dat kan investeren in personeel en men vooral werk maakt van de vreemdelingen die in onze gevangenissen zitten hun straf te laten uitzitten in het land van herkomst, dan zal er al veel mogelijk zijn.”

“Elke straf, hoe kort ook, moet uitgevoerd worden”

Momenteel gaat het om amper honderd gedetineerden die op jaarbasis teruggestuurd worden naar hun land van herkomst. Noch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v), noch Justitieminister Paul Van Tigchelt (Open Vld) slaagden erin om concrete terugkeerakkoorden af te dwingen. “Er zijn drukkingsmiddelen die men kan gebruiken ten opzichte van die landen die vandaag niet gebruikt worden”, vervolgde de fractieleider. “Koplopers in de cijfers zijn Marokko en Turkije. Als ik zie dat er 16.000 werkvergunningen naar Marokko gaan, dat men daar handelsakkoorden mee heeft, dat men visa uitleent, dan kan men dat allemaal als drukkingsmiddel gebruiken als die weigeren hun criminelen terug te nemen. En dat gebeurt vandaag niet.”

Bovendien worden in de gevangenissen ongeveer 1.000 geïnterneerden geplaatst, die thuishoren in forensisch psychiatrische centra (FPC). “Men heeft beloofd dat er extra forensische psychiatrische centra zouden komen, maar ook die beloftes worden niet ingevuld. Die drie nieuwe centra gaan er ten vroegste in 2028 zijn”, voegde Pas toe die daarbij verwees naar de vijftien nieuwe detentiehuizen en zes nieuwe transitiehuizen die deze legislatuur beloofd werden, maar waarvan er telkens amper twee effectief kwamen. Investeren in bestaande en nieuwe infrastructuur, gepaard met een concreet uitwijzingsbeleid, zal volgens het Vlaams Belang de capaciteitscrisis oplossen. Zonder te raken aan de effectieve uitvoering van straffen. “Elke straf, hoe kort ook, moet uitgevoerd worden”, besloot Pas.