Nieuws
maandag, 05 jul 2021

Comité I: “structurele gebreken en lekken bij Defensie”

Het Vlaams Belang vindt het ongehoord dat de parlementairen deze voormiddag inzage kregen in het dossier over de problemen bij de inlichtingendiensten van Defensie omtrent de zaak-Jürgen Conings, terwijl het rapport gisteren in het avondnieuws al uitgebreid in de media uit de doeken werd gedaan. “Vooraleer enige parlementaire controle kon plaatsvinden dus”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Annick Ponthier (Vlaams Belang). “Nochtans was het niet onbelangrijk. De militaire inlichtingendienst ADIV zou ernstige fouten gemaakt hebben in de opvolging van deze zaak.”

Volgens het rapport van het Comité I is het “onmiskenbaar” dat er “ernstige fouten” zijn gebeurd op alle niveaus van de dienst, maar ook in de hiërarchische lijn binnen Defensie. In het dossier wordt gewezen op de structurele tekortkomingen bij Defensie, zoals het personeelsverloop en -gebrek bij de ADIV. Hierdoor is veel kennis en ervaring verloren gegaan. Ook binnen zijn eigen legereenheid werd Conings niet afdoende opgevolgd. “Er zijn ook problemen wat betreft de communicatie tussen Staatsveiligheid, ADIV en het OCAD, waar Conings als enige militair op de dreigingslijst stond”, aldus Ponthier. “De informatiedoorstroming binnen ADIV bleef ook sterk in gebreke, gezien zowel topman Philippe Boucké als de stafchef Michel Hofman van niets op de hoogte waren.”

“De structurele gebreken bij Defensie werden onder meer veroorzaakt door de decennialange besparingspolitiek van de traditionele partijen”

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het rapport en over de manier waarop de zaak in de Kamer behandeld wordt. “Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) wuift alle politieke verantwoordelijkheid van zich af en richt zich op de uitzuivering van alles wat rechts en Vlaams is bij Defensie”, vervolgt Ponthier. “Het is handig om de aandacht van de eigen gefaalde politiek af te leiden en deze zaak geeft haar een excuus om Vlaamsgezinde militairen te weren.” Dedonder had het eerder al over het aan banden leggen van de vrije meningsuiting en het screenen van militairen. Tevens zijn al verschillende militairen gesanctioneerd wegens ‘extreemrechtse sympathieën’. De juridische en inhoudelijke criteria die haar kabinet hierbij hanteren zijn allerminst duidelijk, wat aanleiding geeft tot grote ongerustheid ook bij Defensie zelf.

“Daarnaast is er de schandalige manier waarop het dossier weer gelekt wordt aan de pers, al op zondagavond”, merkt Ponthier tenslotte op. “Eerst de media en dan de verantwoording aan het parlement, dat lijkt het devies te zijn tegenwoordig.” De Kamerleden mochten het rapport van het Comité I immers slechts ter plaatse bekijken en werden verboden enige opnames te maken. De ironie wil dus dat de media het dossier zondag uit de doeken deden, nog voor de inzage door de parlementairen.