Nieuws
donderdag, 20 mei 2021

“Commissie Institutionele hervormingen is een zoveelste praatbarak”

Deze week gaat het overleg in Kamer en Senaat verder om, op voorstel van de regeringspartijen, een Gemengde Parlementaire Commissie op te richten met als doel een evaluatie te maken van de jongste zes staatshervormingen. “Het opzet ervan is uitdrukkelijk niet om politieke voorstellen te doen om de huidige onwerkbare staatsstructuur te vervangen door iets beters”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang), “Dat zou te nuttig geweest zijn. Het doel is enkel het detecteren van mogelijke gebreken in de werking van de huidige instellingen.”

Het Vlaams Belang vraagt zich af op welke planeet de traditionele politici eigenlijk leven. “Na zoveel jaren knoeiboel en chaos weten Jan en klein Pierke intussen dat de instellingen van dit land totaal vierkant draaien”, aldus Pas. “Maar de traditionele politici, die betaald worden om zich daar professioneel mee bezig te houden, hebben daar na al die jaren kennelijk nog geen zicht op en willen op zoek gaan naar ‘mogelijke gebreken’. Moeten we daar nu mee lachen of om huilen?”

“Deze commissie is een zoveelste praatbarak waarvan het politieke nut en de politieke relevantie rond het nulpunt zweven”

Het Vlaams Belang heeft in elk geval al heel lang geleden een evaluatie van de huidige staatsstructuur gemaakt en die is zo klaar als een klontje. “Hij is na zes staatshervormingen niet alleen totaal onwerkbaar door zijn onbeschrijflijke ingewikkeldheid, maar geeft bovendien de Vlamingen nog steeds niet het beleid waarvoor zij gestemd hebben en alleen al door dat laatste voldoet hij niet”, vult fractievoorzitter in de Senaat Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) aan. “Om dat vast te stellen hebben wij geen parlementaire commissie nodig. Wat we wel nodig hebben, is politieke actie om daaraan een einde te maken, maar daar denkt deze paars-groene meerderheid dus uitdrukkelijk niet aan.”

Het Vlaams Belang steunt daarom de oprichting van deze commissie niet. “Het zal ons evenwel niet beletten de werkzaamheden ervan aandachtig op te volgen”, besluit Pas. “Niet omwille van de zogenaamde evaluatie, maar wel omwille van wat de traditionele politici er verder zullen bekokstoven.”