Nieuws
maandag, 28 mrt 2022

“Commissie Mensenhandel en -smokkel stap in goede richting”

Het Vlaams Belang vindt het zonder meer een goede zaak dat vandaag 23 maart de Bijzondere Kamercommissie Mensenhandel en Mensensmokkel een aanvang kent. “Mensenhandel en mensensmokkel gaan hand in hand met illegale migratie en illegaal verblijf, maar de problematiek krijgt op heden te weinig aandacht van zowel politie als justitie”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “Als de commissie de problemen beter in kaart kan brengen dan is dat al een goede eerste stap, maar er blijft nog een lange weg te gaan. En een commissie zal zonder resultaat blijven als het beleid niet volgt.

Eerder deze maand diende Van Langenhove samen met Kamerlid Katleen Bury twee wetsvoorstellen in om mensenhandel en mensensmokkel veel zwaarder te bestraffen. “Wetsvoorstellen die perfect binnen het regeerakkoord passen, waarin de strijd tegen deze praktijken een ‘absolute prioriteit’ werd genoemd”, aldus Van Langenhove.

“Momenteel worden voor mensenhandel en mensensmokkel veel te lage gevangenisstraffen uitgesproken, daar moet verandering in komen”

“Menselijke miserie uitbuiten voor eigen materieel gewin is weerzinwekkend”, vult Bury aan. “Wanneer men bijvoorbeeld doodgevroren illegale migranten aantreft in een koelcontainer of een Nigeriaans netwerk dat minderjarige meisjes in de prostitutie dwingt ontdekt, zijn dat intrieste nieuwsfeiten, maar is dat niet meer dan een topje van de ijsberg. Het is dan ook onbegrijpelijk dat bij deze en voorgaande regeringen steeds de wil ontbrak om de georganiseerde criminele groeperingen die zich aan deze praktijken bezondigen naar behoren aan te pakken.”

De misdrijven mensenhandel en -smokkel worden momenteel gestraft met gevangenisstraffen gaande van één tot vijf jaar. “Lichte straffen van gemiddeld genomen vier jaar, al dan niet met uitstel, terwijl er verzwarende omstandigheden voorhanden zijn, zijn voor ons onaanvaardbaar”, besluit Van Langenhove. “Wij willen de strafmaat voor mensenhandel en -smokkel verhogen naar minstens vijf jaar gevangenisstraf als absolute minimumstraf. In geval van verzwarende omstandigheden moeten in sommige gevallen gevangenisstraffen tot dertig jaar mogelijk zijn.”