Nieuws
woensdag, 19 mei 2021

"Communicatie-geklungel Jambon over tuinfeesten creëerde vooral chaos”

De communicatie van minister-president Jan Jambon (N-VA) in crisistijd is voor het Vlaams Belang beneden alle peil. Eerst wist hij aan te kondigen op televisie dat er op tuinfeesten vanaf 11 personen een verplichte cateraar moest komen, die op de coronamaatregelen moest toezien. Weer een maatregel waarop begrijpelijkerwijze veel kritiek kwamVervolgens wou Jambon zijn hachje redden en herriep nauwelijks twee dagen later zijn woorden in de luchtige De Cooke & Verhulst show op Play4. Maar vanaf de datum van 9 juni zouden tuinfeesten dan toch mogelijk zijn tot vijftig personen en dit met een eigen catering. Heel verwarrend allemaal”, zegt fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens (Vlaams Belang), die hierover een actuele vraag stelde in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Afgelopen zondag stelde Jambon op de Antwerpse regionale zender ATV dat tuinfeesten tot 50 personen mochten doorgaan mits aanwezigheid van een professionele cateraar. Al gauw ontstond er chaos. Omdat cateraars zich vanzelfsprekend niet geroepen voelden om op te treden als ‘corona-agent’, maar ook gewoonweg omdat velen zich afvroegen wat nu wél of niet kon. Bovendien was de maatregel ook asociaal: de versoepelingen zouden zo enkel van toepassing zijn voor de ‘happy few’ die over voldoende geld beschikken om een professionele cateraar in te schakelen voor hun feesten. Dinsdag werd de maatregel dan plots door diezelfde Jambon herroepen - zowaar in een luchtige talkshow - en mochten tuinfeesten tóch zonder professionele cateraar, maar wel diende men zich te houden aan een ‘horecaprotocol’.

“De Vlaamse regering van Jan Jambon moet dringend duidelijkheid scheppen in haar versoepelingsbeleid”

“Jambon creëerde met zijn communicatie vooral een grote warboel”, aldus nog Janssens. “Wie naar de Vlaamse infolijn belde voor verduidelijking met het oog op een klein event of zomerbar, kreeg daar enkel de mededeling dat er nog veel onduidelijkheid bestond over de versoepelingen. Als zelfs de infolijn van de Vlaamse overheid niet meer weet welke regels van toepassing zullen zijn, hoe moet de burger dat dan weten?” De Vlaams Belang-fractievoorzitter vroeg de minister-president voortaan op een duidelijke manier te communiceren via persconferenties van de regering of in het parlement en niet terloops in allerlei televisieprogramma’s. “Toen de vrijheid moest worden ingeperkt waren de eerste minister of de minister-president in geen enkele tv-studio’s te bespeuren, toen mochten de experten het komen uitleggen”, merkt Janssens tot slot op. “Maar als het is om versoepelingen aan te kondigen zijn ze uit geen studio weg te slaan.”

Chris Janssens had tot slot nog een duidelijk advies voor de Vlaamse minister-president: “Ik roep u op om aan een vrijheidsplan op maat van alle Vlamingen te werken, niet enkel gericht op diegenen die het zich kunnen permitteren. Ik denk dat heel wat zaken die beslist worden vooral de kloof tussen de ministers in dat Overlegcomité en de burger benadrukken, de burger, die het na anderhalf jaar wel gehad heeft met onduidelijke en dwaze maatregelen. Stop dus met chaotische situaties te creëren als minister-president van Vlaanderen. Spreek namens en voor alle Vlamingen. Communiceer helder en stop de tegenstrijdigheden en de verwarring.”