Nieuws
woensdag, 19 jun 2024

Confederalisme geen oplossing voor rampzalige overheidsschuld en begroting

Foto: iStock. Confederalisme geen oplossing voor rampzalige overheidsschuld en begroting

Voor het Vlaams Belang zal confederalisme zeker geen verbetering brengen in de rampzalige Belgische overheidsfinanciën. Zonder ingrijpen loopt het tekort dit jaar op tot 31 miljard euro, en volgend jaar zelfs 40 miljard euro. “Europa beoordeelt de overheidsschuld en de begroting voor alle overheden van een land samen als één geheel, en dus zit België heel terecht op het strafbankje”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Een confederale hervorming is alleszins geen oplossing. Vlaanderen blijft in dat geval immers mee verantwoordelijk voor het nefaste beleid in Wallonië terwijl het daar niets over te beslissen heeft.”

Omwille van de corona- en de energiecrisis werden de Europese regels opgeschort.  “Maar voor Vivaldi was dat het sein om de begroting compleet te laten ontsporen. België werd meteen één van de slechtste leerlingen in Europese klas”, aldus Vermeersch. “Nu de Europese regels opnieuw van kracht worden, komt België meteen in aanmerking voor Europese sancties.” Europa wil tegen 20 september een voorstel om het tekort te verminderen. Komt er geen voldoende krachtig voorstel dan kunnen er boetes en een inperking van Europese kredieten volgen. Het kan zelfs zover gaan dat Europa de controle gewoon overneemt.

“De door links gedomineerde regeringen zorgen in Wallonië en Brussel voor steeds meer belastingen en nog grotere tekorten”

“De torenhoge overheidsschuld is integraal veroorzaakt door Wallonië en Brussel”, aldus nog het Kamerlid. “Enkel bij crisissen is er ook in Vlaanderen een tekort. Vlaanderen is ook zonder bijkomende maatregelen op weg naar een begroting die in orde is. Maar in Wallonië en Brussel is er nog lang geen sprake van enige sanering. Het lakse beleid van de door links gedomineerde regeringen zorgt er voor steeds meer belastingen en nog grotere tekorten. Langs Franstalige klinkt dan steevast de roep naar meer federale solidariteit, en daarmee worden nog meer transfers vanuit Vlaanderen bedoeld. Die transfers zijn inmiddels opgelopen tot meer dan 8 miljard per jaar zonder intrestlasten.”

Het Vlaams Belang wil niet dat Vlaanderen nog langer opdraait voor het Waals-Brussels probleem. “De sanering waarvoor we nu staan mag niet op onze schouders terechtkomen”, besluit Vermeersch. “Wie het tekort veroorzaakt heeft, draagt ook de verantwoordelijkheid om het op te lossen. Niet het confederalisme, maar enkel een ordelijke opdeling van België biedt hiervoor een duurzame oplossing.”