Nieuws
dinsdag, 24 okt 2023

Consumenten bescherm je door energieprijzen te doen dalen

Foto: iStock. Consumenten bescherm je door energieprijzen te doen dalen

Het Vlaams Belang heeft bedenkingen bij het wetsvoorstel van Ecolo en Groen om energieleveranciers te verplichten hun voorschotten beter in de gaten te houden. “Op het eerste zicht kan je daar weinig op tegen hebben”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Maar zolang de federale regering, waar beide partijen deel van uitmaken, de oorzaak van de hoge energieprijzen niet aanpakken, is het een druppel op een hete plaat.”

“Ecolo en Groen hebben naar eigen zeggen met dit wetsvoorstel de ambitie om de consument te behoeden voor onverwacht hoge energierekeningen”, aldus Van Lommel. “Maar die ambitie staat haaks op hun eigen beleid. Met de groenen in de regering zijn de energieprijzen immers alleen maar gestegen.”

“De elektriciteitsprijzen in België zijn relatief hoog in vergelijking met andere landen. We kregen een btw-verlaging die volledig gecompenseerd werd door een nieuwe taks, waardoor de factuur een even grote belastingfactuur blijft”, vervolgt Van Lommel. “Groen en Ecolo kijken nu in de richting van de energieleveranciers, die hun beloften moeten nakomen. Uiteraard moeten die dat, maar intussen doen de groenen zelf niets om de factuur betaalbaar te maken. Het is makkelijk om verplichtingen aan anderen op te leggen en zelf niets te doen.” Het Kamerlid merkt op dat realistische voorschotten inderdaad zorgen voor weinig verrassingen en hoge eindafrekeningen, maar dat de consumenten weliswaar evenveel blijven betalen.

“Groenen deden niets om de factuur betaalbaar te maken”

Voor het Vlaams Belang moeten er belangrijke knopen worden doorgehakt, die maken dat energie in de toekomst weer betaalbaar wordt. “Er moet worden ingezet op bevoorradingszekerheid in eigen land, dus een productiecapaciteit waarbij kerncentrales deel van moeten blijven uitmaken, naast hernieuwbare energiebronnen”, aldus nog Van Lommel. “En het prijzenmodel waarbij de duurste nodige technologie de marktprijs bepaalt moet op de schop.”

“Om de brandstoffen aan de pomp af te bouwen, huizen elektrisch te verwarmen en de industrie te hervormen, zal er een ongeziene elektrificatie noodzakelijk zijn”, merkt Van Lommel op. “Zonder deftige bevoorrading en infrastructuur zullen energieprijzen in de toekomst alleen maar duurder worden, om maar te zwijgen van het feit dat niet iedereen in staat is om te investeren in renovaties met een warmtepomp en elektrische wagens. Het gaat te snel, de huidige ambities voor de elektrificatie zijn onhaalbaar en onbetaalbaar.”

“Van de lang beloofde hervorming van het sociaal tarief tegen 1 januari werd trouwens nog steeds niets aan het parlement gepresenteerd”, besluit Van Lommel. “Misschien hadden de groenen daar beter hun tijd eerst ingestoken.”