Nieuws
dinsdag, 26 jul 2022

“Controleer Turkse en Marokkaanse vermogens van sociale huurders”

“Om fraude in de sociale huisvestingsector tegen te gaan moeten ook vermogens buiten de EU worden gecontroleerd”, stelt Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael. “De federale belastingdiensten kunnen sinds enige tijd beschikken over rekeninggegevens en lijsten van immobiliën in Turkije en binnenkort ook in Marokko. Het volstaat dat staatssecretaris Ben Hamou (PS) ze laat opvragen om althans een deel van de discriminatie tussen sociale huurders op te heffen. Mensen met banden buiten de EU bleven buiten schot en dat kan niet langer geduld worden.”

In het Brussels Gewest staan ongeveer 43.000 huishoudens op de wachtlijst voor sociale huisvesting, meer dan er sociale woningen zijn. “De huidige Brusselse regering had zich voorgenomen een oplossing te bieden voor 15.000 van die huishoudens”, aldus Lootens-Stael. “De regels zijn streng en iemand met een inkomen boven een bepaalde grens of een woning in eigendom, komt niet in aanmerking. Maar dit kan moeilijk gecontroleerd worden wanneer betrokkenen afkomstig zijn uit landen buiten de EU.”

“Sinds september 2021 beschikt de FOD Financiën over de namen van mensen die een bankrekening hebben in Turkije en vanaf september 2022 krijgt die overheidsdienst ook van de Marokkaanse belastingdienst die gegevens”, vervolgt Lootens-Stael. “Dat verandert de situatie aanzienlijk. De federale belastingdienst heeft sinds november 2020 informatieverzoeken en vervolgens rectificatieberichten gestuurd naar de vele houders van die bankrekeningen in Turkije. Daarbij vroeg de FOD Financiën rekeninghouders ook of ze onroerend goed in het buitenland bezaten.”

“Voortaan kunnen in een aantal herkomstlanden buiten de EU de nationale kadasters worden geraadpleegd; een kans om discriminaties tussen huurders weg te werken”

In het Vlaams Gewest wordt met deze gegevens reeds aan de slag gegaan”, aldus nog Lootens-Stael. “We pleiten voor een correcte samenwerking tussen de instellingen in dit land. Zo kan de discriminatie tussen inwoners van binnen of buiten de EU deels verdwijnen, minstens de discriminatie tussen mensen die een eigendom hebben binnen en buiten de Europese Unie.”

Lootens-Stael stelde de vraag reeds aan de Brusselse minister van Financiën Sven Gatz (OpenVld) en staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS). Gatz verwees naar Hamou, die niet eens antwoordde. De vraag aan Ben Hamou werd opnieuw ingediend, het antwoord wordt verwacht begin september.