Nieuws
vrijdag, 13 mrt 2020

Coronacrisis: Vlaams Belang dient voorstel in voor federaal horeca-Noodfonds

Het Vlaams Belang is tevreden dat er eindelijk doortastend wordt opgetreden door de overheden. De nationalistische partij is echter wel bezorgd omwille van de economische klappen die er nu zitten aan te komen, niet in het minst voor de horeca-sector. Daarom diende het Vlaams Belang in de Kamer van Volksvertegenwoordigers vandaag een voorstel in om een Noodfonds voor de horeca in het leven te roepen, dit in aanvulling op de reeds bestaande Vlaamse steunmaatregelen.

Gisteren communiceerde de Nationale Veiligheidsraad dat tijdens de komende drie weken alle horeca-zaken moeten sluiten. Vlaams Belang heeft begrip voor de ingrijpende maatregelen om het corona-virus te bestrijden, maar wil dringend financiële steun voor de getroffenen. “De horecasector in dit land is een bijzonder belangrijke werkgever, maar stond al flink onder druk”, zo zegt Kamerlid en auteur van het wetsvoorstel Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). “Denk aan allerhande maatregelen zoals de ‘witte kassa’, een ondoordacht mobiliteitsbeleid in de steden - zoals de LEZ-regels - en drie opeenvolgende accijnsstijgingen.”

Eerder werden er enkele compenserende maatregelen genomen, zoals de tijdelijke werkloosheid door overmacht te verlengen tot 30 juni 2020 of een betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen en btw, een vermindering van de voorafbetalingen en een Vlaamse steunregeling voor de horeca. 

“Terechte maatregelen, maar die zijn echter een druppel op een hete plaat en compenseren niet het meer dan stevige inkomensverlies voor de horeca gedurende deze bijna-‘lockdown’ en de lastige periode die erna zal volgen”, aldus nog Van Lommel. “Het is noodzakelijk dat we zo snel mogelijk deze maatregel treffen, om te voorkomen dat deze coronacrisis het einde zou betekenen van heel wat restaurants en cafés die het nu reeds moeilijk hebben. Laten we daarbij Brussel niet vergeten.”