Nieuws
dinsdag, 12 jan 2021

Coronateststrategie onderwijs: “Lessen trekken uit het Oostenrijkse zelftestsysteem”

Het Vlaamse onderwijs bereidt zich voor om binnenkort sneltests in scholen te hanteren. Bij CD&V klinkt ondertussen de commentaar dat het draaiboek van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) te weinig is uitgewerkt om snel volledige scholen te kunnen testen. Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) vindt deze kritiek terecht en stelt voor om te rade te gaan bij de Oostenrijkse regering om een teststrategie te ontwerpen die voldoende dekkend is.

Midden november vorig jaar zei minister Weyts om een eigen coronateststrategie in het Vlaamse onderwijs op poten te zetten. Proefprojecten met sneltesten gingen midden december in de regio’s Gent en Diest-Aarschot-Tienen van start. Vanaf volgende week zou de minister sneltesten breder uitrollen. De hoogrisicocontacten rond de patiënt zullen dan worden getest, zodat er een buffer wordt aangelegd. Nu is er binnen de meerderheidspartijen onenigheid over deze aanpak. Vlaams Parlementslid Jo Brouns (CD&V) maakte zich ongerust over de trage voortgang van minister Weyts. “Met een besmettelijkere variant volstaat het huidige opzet niet. Dan moeten volledige scholen getest worden om personen met een hoge virale lading te traceren”, klinkt het.

Mobiele sneltestteams inzetten ter ondersteuning van de CLB’s, om bij uitbraken meteen een hele school te testen, kan een oplossing bieden. “Brouns onderschrijft daarmee wat wij met het Vlaams Belang al maanden eisen. Al in de eerste coronagolf drongen we aan op geregelde steekproefsgewijze testen op school. We waren in de zomer dan ook de eersten om de oproep van professor Herman Goossens (Universiteit Antwerpen) inzake mobiele testteams te ondersteunen”, verklaart Laeremans. “Er worden nu stappen gezet door de Vlaamse regering, maar alles verloopt traag en of het systeem van Weyts voldoende dekkend zal zijn om de besmette leerlingen en leerkrachten te detecteren, blijft een vraagteken. Ondertussen evolueren ook de detectiemethodes en we zien zo dat Oostenrijk intussen al veel verder staat.”

“Het zelftestsysteem is veel praktischer dan sneltests waarbij nog steeds heel wat extern personeel noodzakelijk is”

Vanaf volgende week worden in Oostenrijk in alle scholen eenvoudige zelftests ingezet, waarmee elke maandag alle leerlingen zichzelf kunnen testen. De teststaafjes moeten slechts 1 of 2 centimeter in de neus en de test kan ook van thuis uit. Men heeft het resultaat al na 15 minuten en de kostprijs bedraagt daar 2,7 euro per stuk, maar wordt er van overheidswege gefinancierd. Ouders van basisscholieren kunnen hun kinderen helpen, leerlingen van middelbare scholen kunnen de test zelf uitvoeren. In een YouTube-filmpje laat men zien hoe gemakkelijk het verloopt, zelfs voor kinderen. In totaal worden vijf miljoen coronatests verstrekt. Momenteel zit Oostenrijk nog in lockdown, de snelzelftests vormen voor de regering dan ook de hefboom om de heropening van scholen mogelijk te maken.

Het Vlaams Belang dringt er dus op aan dat de Vlaamse regering meteen informatie inwint bij de Oostenrijkse regering om dat voorbeeld te kunnen volgen.