Persberichten
donderdag, 29 okt 2020

Corruptie bij VRT: “Positie Luc Van den Brande onhoudbaar”

De Mediacommissie van het Vlaams Parlement hield donderdag een hoorzitting met de voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT, Luc Van den Brande (CD&V) en huidig gedelegeerd bestuurder Frederik Delaplace over de malversaties die aan het licht werden gebracht door Audit Vlaanderen. Het Vlaams Belang is van mening dat Van den Brande cruciale informatie heeft achtergehouden voor zijn Raad van bestuur en daarom de eer aan zichzelf moet houden.

Van den Brande speelde een bedenkelijke rol in het conflict tussen ex-CEO Paul Lembrechts en de ex-directeur van de dienst Media en Productie, Peter Claes. Van den Brande heeft hierbij essentiële informatie verzwegen voor zijn Raad van Bestuur, terwijl die net op dat moment over deze kwestie moest beslissen, en dus nood had aan alle informatie. 

Centraal hierin staat onder meer het rapport van het Rekenhof dat in oktober 2019 werd bezorgd aan Lembrechts én aan Van den Brande, maar niet werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Nochtans stelde het rapport toen al duidelijke inbreuken vast op de wet op de overheidsopdrachten en het mededingingsrecht. Bijkomend element is de nota van het directiecollege die door Lembrechts aan het remuneratiecomité werd bezorgd in december 2019, maar die volgens Van den Brande niet behandeld mocht worden wegens onontvankelijk. Dat blijkt niet het geval te zijn geweest.

Slootmans (Vlaams Belang) over malaise bij VRT: “Van den Brande kan niet anders dan moedwillig informatie achter hebben gehouden”

Volgens Vlaams parlementslid en lid van de Mediacommissie, Klaas Slootmans (Vlaams Belang), blijkt over de hele lijn dat Van den Brande te allen prijze zijn vel probeert te redden met bijzonder bedenkelijke kronkelredeneringen zonder decretale basis. “Wanneer je de chronologie van de feiten en de grond ervan bekijkt, kun je niet anders dan concluderen dat Van den Brande moedwillig cruciale informatie heeft geheim gehouden voor zijn Raad van Bestuur op een scharniermoment voor de VRT”, klinkt het bij Slootmans. Zijn poging om zich te verschuilen achter vormfouten is daarbij bijzonder pijnlijk en mist elke wettelijke grondslag.”

Zijn handelen gaat volgens de Vlaams Belanger dan ook lijnrecht in tegen de geest én de letter van het mediadecreet dat letterlijk stelt dat het aan de Raad van Bestuur is om te bemiddelen bij personele conflicten binnen het directiecollege, wat hier overduidelijk het geval was. “Wanneer hen echter cruciale informatie wordt achtergehouden, kunnen zij die rol niet terdege vervullen”, besluit Slootmans. “De positie van Van den Brande is dan ook onhoudbaar geworden en een ontslag is de enige logische consequentie.”
Lees ook:
https://www.vlaamsbelang.org/vlaams-belang-vraagt-nieuwe-vrt-ceo-om-schone-handen-plan/