Nieuws
woensdag, 19 apr 2023

Covid Safe Ticket moet definitief de schop op

Foto: iStock. Covid Safe Ticket moet definitief de schop op

Het Vlaams Belang wil dat er definitief komaf wordt gemaakt met het Covid Safe Ticket (CST). Het Luikse Hof van Beroep bevestigde gisteren dat de verlenging van het CST in Wallonië in 2022 ongerechtvaardigd was. “Dit arrest zou niemand mogen verbazen”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Het CST is een onwetenschappelijk, contraproductief en ronduit gevaarlijk instrument. Onaanvaardbaar dat het in principe nog steeds kan gebruikt worden.”

Het Hof in Luik neemt het Waals Gewest kwalijk het CST verlengd te hebben zonder eerst de relevantie ervan in de strijd tegen Covid te verzekeren. Ten tijde van de verlenging waren de hospitalisaties al weken aan het dalen. “Er was ook geen enkele relevantie”, aldus Sneppe. “Zeer terecht oordeelde het Hof dan ook dat een dergelijke inbreuk op fundamentele vrijheden en rechten niet gerechtvaardigd was.” Het CST werd tijdens de coronacrisis ingevoerd zodat mensen konden bewijzen of ze al dan niet gevaccineerd waren. Wie een hapje wou gaan eten of iets wou drinken op café moest het voorleggen. Het Vlaams Belang heeft zich steeds verzet tegen die maatregel.

“Vivaldi kon moeilijk afstand nemen van de vrijheidsbeperkende maatregelen”

Het CST faalde van begin af aan in de doelstelling om een virusvrij uitgaansleven te garanderen. Virologen Marc Van Ranst, Steven Van Gucht en Emmanuel André gaven toe dat het door de creatie van een vals veiligheidsgevoel juist voor meer besmettingen zorgde. “Het was ronduit gevaarlijk voor de volksgezondheid én discriminerend”, vervolgt Sneppe. “Maar dat kon minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) niet tegenhouden om een wettelijk kader voor het CST te willen zodat het meer structureel ingebed zou kunnen worden. Hij volgde daarmee zijn voorzitter Conner Rousseau die er voordien al voor pleitte om ongevaccineerden overal de toegang te ontzeggen. Grondrechten als ‘beloning’ voor vaccinatie.”

“Het CST was een pestmaatregel waarvan Vivaldi nooit afstand heeft kunnen nemen”, merkt Sneppe tot slot op. “De paars-groene excellenties, de niet-verkozen Trotskist Vandenbroucke voorop, hebben er heel veel moeite mee gehad om hun door de vrijheidsbeperkende maatregelen opgebouwde macht en het misbruik ervan los te laten. Nog steeds kan het rampzalige CST weer opduiken mocht er een griep in het land rondwaren.” Voor het Vlaams Belang moet het CST definitief de schop op, en niet tijdelijk in een schuif.