Persberichten
woensdag, 22 mrt 2023

Cybercriminaliteit verdrievoudigd op vijf jaar tijd: “meer middelen en betere coördinatie nodig”

Foto: iStock. Cybercriminaliteit verdrievoudigd op vijf jaar tijd: “meer middelen en betere coördinatie nodig”

Uit cijfers die Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) blijkt dat cybercriminaliteit in ons land de laatste vijf jaar bijna verdrievoudigd is. Depoortere wil daarom meer middelen en manschappen in de strijd tegen cybercriminaliteit en een betere coördinatie tussen de diverse actoren. “In ons land zijn verschillende ministers bevoegd voor de bestrijding van cybercriminaliteit, maar niemand voelt zich verantwoordelijk”, aldus Depoortere. Hij pleit ervoor het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) dat nu onder de premier valt, onder te brengen bij de minister van Binnenlandse Zaken.

Cybercriminaliteit bedreigt de informatieveiligheid van zowel burgers, bedrijven als de overheid en vormt een bedreiging onze economie. Uit het antwoord van de minister blijkt dat het fenomeen de laatste vijf jaar een explosieve groei kende en bijna verdrievoudigde. Depoortere vroeg aan Verlinden welke maatregelen van preventieve aard ze nam om cybercriminaliteit te voorkomen, maar Verlinden verwees naar de premier.

“In ons land zijn diverse ministers bevoegd voor de bestrijding van cybercriminaliteit, maar niemand voelt zich verantwoordelijk”, aldus Depoortere die ervoor pleit om het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) dat nu onder de premier valt, onder te brengen bij de minister van Binnenlandse Zaken. “Het bestrijden van cybercriminaliteit is volgens minister Verlinden in de eerste plaats een opdracht voor de politiediensten. Dan moet Binnenlandse Zaken ook maar de hoofdverantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen cybercriminaliteit.”

“Er zijn maar liefst vijf verschillende ministers, inclusief de premier, die bevoegd zijn en dat leidt in de praktijk onvoldoende tot een gecoördineerde aanpak”

Vandaag zijn in ons land het CCB, de militaire inlichtingendienst ADIV, de staatsveiligheid, het OCAD, Justitie, het BIPT en de FOD Economie elk voor een stuk bevoegd voor de strijd tegen cybercriminaliteit. “Er zijn dus maar liefst vijf verschillende ministers, inclusief de premier, die bevoegd zijn en dat leidt in de praktijk onvoldoende tot een gecoördineerde aanpak”, aldus Depoortere. Hij pleit voor een forse versterking van de Computer Crime Units binnen de schoot van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP). “Deze teams moeten dringend over meer manschappen en middelen beschikken om de strijd tegen deze nieuwe criminaliteitsvorm op te voeren. Dat is vandaag de dag niet het geval. Momenteel tellen de Computer Crime Units van de FGP zo’n 275 manschappen, 36 onder hen vormen de Federal Computer Crime Unit.”

“De praktijk leert dat deze personeelsleden wegens capaciteitstekort vaak verschillende soorten taken verrichten”, besluit Depoortere. “Daarom pleit ik ervoor om analoog met de exponentiële stijging van deze soort criminaliteit ook de effectieven van deze teams fors te versterken en er een echt ‘Cybersecurity korps’ van te maken.”