Persberichten
donderdag, 25 feb 2021

Dalende trend ontleencijfers Vlaamse bibliotheken houdt aan

De reeds jaren aan de gang zijnde dalende ontleentrend in Vlaamse bibliotheken, zet zich voort. Deze negatieve trend blijkt duidelijk uit Uitleendata  die Filip Brusselmans (Vlaams Belang) in het Vlaams Parlement opvroeg bij Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Zo werden er in 2019 2% minder boeken uitgeleend ten aanzien van 2018. Ten aanzien van 2015 gaat het zelfs om 4,2%. De administratie van minister-president Jambon beschikt momenteel nog niet over de data van 2020.

Het Vlaams Belang vreest dat ‘ontlezing’ bij de jeugd een mogelijke oorzaak is van de dalende trend. “Al moet dit natuurlijk onderzocht worden”, zo klinkt het bij Brusselmans. “Een andere mogelijkheid is ook dat er meer digitaal wordt gelezen en dat de Vlaamse bibliotheken te weinig op deze trend inspelen. Bibliotheken kunnen niet achterblijven inzake digitalisering.”

“Het is een cruciale taak van de Vlaamse overheid om, ook via bibliotheken, de belezenheid en literaire bagage bij onze jeugd en bij uitbreiding alle Vlamingen te beschermen en te doen groeien.”

Minister-president Jambon zal over de recentste ontleendata nog bevraagd worden, klinkt het nog bij het Vlaams Belang. Wat 2020-2021 betreft liet Jambon nog weten dat de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) bibliotheken bevraagd heeft en een tweedelig publieksonderzoek van de Vlaamse bibliotheken plant met een lokaal en grootschalig luik om de impact van de coronacrisis vast te leggen.

“Alleen onderzoek voeren is niet voldoende”, besluit Brusselmans echter. “Volgens het Vlaams Belang dienen extra initiatieven te worden genomen om het uitleenverkeer van de Vlaamse openbare bibliotheken te stimuleren en te ondersteunen."