Nieuws
donderdag, 28 jul 2022

Daling consumentenvertrouwen is niet verwonderlijk

Het Vlaams Belang verbaast er zich niet over dat het gemiddelde consumentenvertrouwen in de eurozone steeds verder blijft dalen. “De inflatie is immers nog steeds hoog en dat zal in de nabije toekomst waarschijnlijk zo blijven”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Vooral de hoge energieprijzen blijven zorgen baren. Deze neerwaartse trend is trouwens ook te bespeuren in het algemene economische vertrouwen van zowel bedrijven als consumenten.”

Maandelijks berekent de Europese Commissie het consumentenvertrouwen op basis van een enquête bij consumenten over hoe zij de economische toekomst tegemoet zien. “Het cijfer geeft informatie over het vertrouwen en de verwachtingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkeling van de economie”, aldus Van Lommel, “en dat is uiteraard afhankelijk van de evolutie van de inflatie en de koopkracht en de kans op een recessie.”

In juli is het consumentenvertrouwen in de eurozone verder verslechterd. Vooral in de Zuid-Europese landen zien de consumenten de toekomst somber in. In midden en Noord-Europa heerst een gematigd pessimisme. “Het gedaalde consumentenvertrouwen betekent dat gezinnen onzeker zijn over hun financiële situatie”, vervolgt Van Lommel, “en daarom zullen ze minder geneigd zijn om grote aankopen te doen. Het zou ertoe kunnen leiden dat de prijzen van grote consumptiegoederen dalen, wat een inflatieremmend effect kan hebben.”

“De keerzijde van de medaille is dat bedrijven moeten rekening houden met een daling van de omzet. Indien de daling van het consumentenvertrouwen aanhoudt, is dit wellicht de voorbode van een economische recessie”, merkt Van Lommel tot slot op. “Het is dan ook wraakroepend dat minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) de ernst van de toestand, hoe alarmerend die ook is, niet wenst in te zien. Structurele maatregelen blijven uit en op onze vragen en interpellaties komt geen antwoord.”