Nieuws
donderdag, 28 apr 2022

Dankzij Vlaams Belang correcte pensioenregeling voor douaniers

Het Vlaams Belang is tevreden dat het tantième pensioen voor shiftmedewerkers bij douane en accijnzen eindelijk wordt aangepast. “Er komt voor de douaniers die in onze havens in moeilijke en vooral gevaarlijke omstandigheden succesvol werk verrichten in de strijd tegen internationale drugbendes enige rechtvaardigheid”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang), die hierover minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) interpelleerde.

Met de afschaffing van de douanecontroles aan de binnengrenzen van de Europese Unie in 1993 werd een deel van de douaneambtenaren opgenomen in de personeelsformatie van de gemotoriseerde brigades. Diegenen die er werkzaam zijn in niveau 2 en 2+ krijgen evenwel niet de voordelige tantième (1/60 in plaats van 1/50) als hun collega’s die opgenomen zijn in niveau 3. “Dat maakt dat zij langer moeten werken vooraleer hun pensioen te kunnen aanvragen niettegenstaande zij net zoals andere gewapende ambtenaren (politie, leger) daar ook recht op hebben volgens de wet”, aldus Samyn. “De bestaande regeling werd in een arrest van het Grondwettelijk Hof in 2019 als ongrondwettelijk beschouwd. Toch liet de regering na om stappen te zetten om dit arrest uit te voeren.”

“Eindelijk komt er voor de betrokken douaniers een correcte regeling”

In de ministerraad van 21 mei 2021 lag weliswaar een voorontwerp van wet klaar dat goedgekeurd werd, maar dit werd niet ter stemming gebracht. “Sindsdien is het oorverdovend stil rond dit dossier”, aldus nog Samyn. “Nochtans was de aanpassing van het statuut beloofd, niet alleen op bestuursniveau, maar ook door het toenmalig hoofd van de dienst Personeel & Organisatie van de FOD Financiën tijdens hun ‘roadshows’ om vrijwilligers te vinden voor de ploegenarbeid.”

In de commissie Sociale Zaken heeft volksvertegenwoordiger Samyn de regering en de betrokken minister Lalieux geïnterpelleerd om de regering er toe aan te zetten het arrest van het Grondwettelijk Hof én de regeringsbeslissing uit te voeren. “Dankzij de druk van Vlaams Belang heeft de minister nu uiteindelijk in de commissie toegegeven - een standpunt schijnbaar ook ingegeven door een voorlopig niet-openbaar advies van de Raad van State - om deze onrechtvaardigheid recht te zetten”, besluit Samyn. “Er komt weldra een nieuw wetsontwerp dat aan de commissie zal worden voorgelegd.”