Nieuws
vrijdag, 04 mrt 2022

“De aanhoudende inflatie kan leiden tot een recessie”

“Nu diplomatie in de Oekraïnecrisis plaats heeft gemaakt voor brutaal oorlogsgeweld, wordt het mantra dat de piek van de inflatie slechts tijdelijk is, steeds minder geloofwaardig”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Reccino Van Lommel. “Laat het duidelijk zijn, sancties en Russische tegenreacties kunnen ons zwaar treffen.”

De Oekraïnecrisis jaagt niet enkel de energieprijzen, maar ook de voedselprijzen omhoog. Naast olie en gas is Rusland ook een dominante speler op de voedselmarkt als grootste graanexporteur ter wereld. “Maar ook voor verschillende andere grondstoffen is Rusland een heel belangrijk exportland”, aldus Van Lommel. “De vrees is dan ook dat we de laatste grote prijsstijgingen nog niet hebben gezien en het valt te verwachten dat de inflatie voor een langere periode fors boven de nagestreefde 2 procent zal blijven.”

Door de oplopende prijzen wordt onze koopkracht aangetast en daalt de algehele consumptie. “Ook de bedrijven produceren minder dan verwacht, zowel door het tekort aan ook duurder geworden grondstoffen als door de krapte op de arbeidsmarkt”, vervolgt Van Lommel. “Die twee samen doen de economie afkoelen. De combinatie van een stagnerende groei en een aanhoudende inflatie, stagflatie, zet de economie zwaar onder druk en zou kunnen leiden tot een recessie.”

“Paars-groen heeft niets ondernomen om de eerdere inflatie af te remmen“

“Dit maakt dat het probleem vandaag nog groter is. Bovendien stagneerde de economische groei in onze buurlanden minder sterk, wat bewijst dat de regering onvoldoende heeft geanticipeerd. Nochtans heb ik minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) herhaaldelijk geinterpelleerd om de inflatie serieus te nemen, maar hij lachte het net weg", besluit Van Lommel. “Het recept om een piekende inflatie af te remmen is een rentestijging. Maar onder de huidige omstandigheden van vertraagde economische groei is een rentestijging niet aangewezen. De rente verhogen tijdens een recessie zou de economie nog verder afremmen.”