Nieuws
woensdag, 05 mei 2021

“De Avrox-affaire moet tot op het bot worden onderzocht”

Het Vlaams Belang is verheugd dat er ernstig werk wordt gemaakt van het gerechtelijk onderzoek naar de postbusfirma Avrox. “Deze in de textielwereld onbekende ‘firma’ kreeg in volle mondmaskerschaarste van het departement Defensie de opdracht om zomaar eventjes 15 miljoen maskers te leveren en heeft daarvoor 37,5 miljoen euro ontvangen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Goed dat het gerecht deze obscure aanbesteding grondig doorlicht, in de Bijzondere Covidcommissie is het niet eens toegelaten om schuldigen aan te wijzen.”

“Maggie De Block (Open Vld), de toenmalige minister van Volksgezondheid die een volledige landsvoorraad aan beschermingsmateriaal had laten vernietigen, bestelde vijf miljoen mondmaskers bij een Turk met een duistere eenmansfirma die niets met dergelijk materiaal te maken had”, aldus Pas. “En van het voorspelbaar fiasco dat daar op volgde, had haar collega van Defensie Philippe Goffin (MR) duidelijk niets geleerd. Hij ging in zee met een voormalige voetbalmakelaar, een ex-restauranthouder en een Jordaanse miljonair.” Het Vlaams Belang vindt het stuitend dat noch De Block, noch Goffin tot op heden over deze aanbestedingen al enig schuldinzicht hebben betoond. “Integendeel, recent verdedigde Goffin nog de leveringen door Avrox.”

“Door in zee te gaan met een obscure Luxemburgse postbusfirma Avrox, benadeelde Defensie ook nog eens vele textielfirma’s in dit land”

Vorig jaar kon iedere landgenoot bij de apotheker twee stoffen Avrox-mondmaskers afhalen. “Het ging om een zogenaamd geschenk van de regering van Sophie Wilmès (MR), maar het bleek al snel een vergiftigd geschenk”, vervolgt Pas. “Letterlijk. Er werd vastgesteld dat bij gebruik van de maskers schadelijke zilverpartikels werden ingeademd. En van scha en schande moest het departement Volksgezondheid vervolgens de mensen afraden de mondmaskers te gebruiken.”

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat Defensie onkundig en minstens nalatig is geweest. “Het gerechtelijk onderzoek dat momenteel aan de gang is, zal moeten uitwijzen of het hier ook gaat om valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, oplichting en witwassen”, besluit Pas. “De schimmige manier waarop deze aanbesteding van Defensie werd afgehandeld moet tot op het bot worden onderzocht. Hier is tenslotte gespeeld met de volksgezondheid.”