Persberichten
woensdag, 14 jul 2021

“De Croo gaat uit de bocht: Opoffering neutrale overheid voor hoofddoek geen optie voor Vlaams Belang”

Het Vlaams Belang keurt de recente uitingen van premier Alexander De Croo (Open Vld) “ten stelligste af”. In een Le Vif-interview zet De Croo de deur open voor het vrijelijk en openlijk dragen van een hoofddoek tijdens het uitoefenen van een publieke functie - nochtans geen Open Vld-standpunt. De verklaringen komen er in nasleep van het Haouach-debacle. “Volgens de premier heeft een hoofddoek dragen niets te maken met onpartijdigheid, terwijl het nochtans voor het kleinste kind duidelijk is dat dit een islamitische klederdracht is - die bovendien nog eens de vrouw viseert en discrimineert. En Ihsane Haouach had al duidelijk zelf al laten weten wat ze vond over de scheiding tussen Kerk en staat: ‘optioneel’.”

In een opmerkelijk interview met Le Vif neemt premier De Croo ogenschijnlijk afstand van een belangrijk standpunt van zijn eigen partij. Zo hoeft een regeringsfunctionaris niet langer ongesluierd zijn om de openbare functie uit te oefenen, klinkt het. Onpartijdig en eerlijk zijn, heeft volgens De Croo immers “niets te maken met het wel of niet dragen van de sluier”. In Knack breekt De Croo dan weer een lans voor de boerkini en gescheiden zwemmen. De Croos uitspraken komen er na het recente ontslag van Ihsane Haouch (Ecolo) als regeringscommissaris voor de gelijkheid van man en vrouw. Dit nadat haar uitspraken rond demografische druk en banden met de Moslimbroederschap Haouch in de problemen brachten.

“Open Vld laat niet alleen MR maar ook eigen kiezers - wederom - in de steek”

“De Croo gaat fel zijn boekje te buiten, niet alleen volgens ons, maar volgens zijn eigen partijprogramma”, reageert Kamer-fractieleider Barbara Pas (Vlaams Belang). “Ik dacht dat Open Vld voorstander was van een neutrale overheid en dito voorkomen van de overheidsmedewerkers, maar dat blijkt nu veranderd. Volgens de premier staat een hoofddoek neutraliteit niet in de weg. Mogen onze leden dan ook met een t-shirt van het Vlaams Belang loketten bedienen? De vergelijking gaat natuurlijk niet geheel op, onze t-shirts onderdrukken en culpabiliseren vrouwen niet.”

“Ook De Croo zijn andere uitspraken doen de wenkbrauwen fronsen”, vervolgt Pas. “De Croo heeft immers ‘liever een gesluierde vrouw die werkt dan een gesluierde vrouw die thuisblijft’. Dat is bijzonder dicht tegen de uitspraken van Haouach die de scheiding van Kerk en Staat in vraag stelde omwille van de demografische druk. Volgens De Croo moeten we namelijk ook maar de standaarden van onze democratische rechtsstaat aanpassen als we er een stukje allochtone werkloosheid mee kunnen oplossen. Dat De Croo in een ander interview dan nog eens de bijzonder vrouwonvriendelijke boerkini en aparte zwemuren verdedigt, zegt alles over zijn zelfverklaard feminisme waar hij in 2018 een boek over schreef; het is een lege façade voor een opportunistische inhoud. Discriminatie van vrouwen kan De Croo niks schelen, zolang zijn premierschap en zijn paars-groene monsteralliantie heel blijft.”

Lees ook: https://www.vlaamsbelang.org/van-de-croo-mag-regeringscommissaris-vijandig-staan-tegen-democratie/