Nieuws
dinsdag, 14 dec 2021

“De Croo moet gesprekken opstarten over behoud kerncentrales”

Het Vlaams Belang wil van eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) dat hij onverwijld gesprekken opstart met Engie Electrabel over een levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3. “Ondertussen hebben ook werknemers en ingenieurs van Engie de noodzaak van een sluiting van de kerncentrales al tegengesproken”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Een sluiting die nefast is voor de betaalbaarheid en de bevoorradingszekerheid van onze energie.”

“Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) handelde van meet af aan bevooroordeeld in het energiedossier”, aldus Van Lommel. “En dat is niet verwonderlijk. Een voormalig topfiguur van het Belgian Offshore Platform maakt nu deel uit van haar kabinet. Ze heeft zeer goede banden met hoogspanningsbeheerder Elia die zich zal verrijken aan de import van energie uit Denemarken en andere Europese landen. En als advocate behartigde Van der Straeten de belangen van onder meer Gazprom en Distrigas. Zij heeft toen geprocedeerd tegen de opstart van kerncentrales, wat haar nu nog meer ongeloofwaardig maakt. En dan is er ook nog haar partner, Tomas Wyns, die geregeld als ‘onafhankelijk’ expert opgevoerd wordt in de media om haar beleid goed te praten.”

“De door Groen geëiste sluiting van de kerncentrales was voor De Croo een zoenoffer om in de 16 te geraken”

“Dit alles maakt dat we staan waar we nu staan”, vervolgt Van Lommel. “Er is geen enkele zekerheid over de geveilde gascentrales. En als die er al zouden komen, zullen we afhankelijk zijn van het gas van Poetin of Loekasjenko.” Het Vlaams Belang heeft steeds gewaarschuwd voor een ondoordachte sluiting van de kerncentrales. Het enige wat we echter krijgen van garanties is dat de chaos in de regering compleet is.”

“De Croo heeft geen andere keus meer dan Van der Straeten van het dossier af te halen om verdere schade, voor onze economie maar ook voor ons klimaat, te voorkomen”, besluit Van Lommel. “En daarnaast moet de eerste minister dringend gesprekken aanknopen met Engie Electrabel teneinde Doel 4 en Tihange 3 open te houden. Het is hoog tijd dat er duidelijkheid over de kerncentrales komt.”