Nieuws
maandag, 26 feb 2024

De Croo ongeloofwaardig over beperking werkloosheid in de tijd

Foto: iStock. De Croo ongeloofwaardig over beperking werkloosheid in de tijd

Het Vlaams Belang nam met verbazing kennis van de stelling van eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) dat hij de nodige investeringen in Defensie wil bekostigen met een beperking van de werkloosheid in de tijd. “Het is eigenaardig dit alles te horen van de leider van de Vivaldi-regering”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “De federale regering heeft Defensie steeds verwaarloosd, en heeft er ook alles aan gedaan om de mensen niet aan het werk te krijgen.”

Het Vlaams Belang is voorstander van de beperking van de werkloosheid in de tijd met twee jaar, maar met uitzondering voor mantelzorgers, personen die een opleiding tot een knelpuntberoep volgen en 55-plussers. “Maar het getuigt van een verregaande naïviteit om aan de uitspraken van De Croo over die beperking geloof te hechten”, aldus Pas. “Wie in zee gaat met socialisten, die van Vooruit of die van de 32 urenweek, heeft immers niet de bedoeling meer mensen aan het werk te krijgen. Zo bleek ook duidelijk wanneer de regering van De Croo de uitkeringen sterk verhoogde, maar naliet het in dezelfde mate te doen met de nettolonen.”  

“Bijzonder ongeloofwaardig om dit van De Croo te horen”

Het Kamerlid wijst erop dat de Open Vld in het zicht van de verkiezingen plots punten aanraakt die ze al decennialang bewust heeft genegeerd. “Zo pleitte Justitieminister Paul Van Tigchelt (Open Vld) vorige week plots voor het terugsturen van criminele vreemdelingen”, gaat Pas verder. “En zo mogen we, nadat Defensie jarenlang ronduit verwaarloosd werd, van een partij die al tientallen jaren aan de macht is, vandaag vernemen dat er in dit departement geïnvesteerd moet worden. Het is allemaal bijzonder ongeloofwaardig.”

Voor het Vlaams Belang moet er inderdaad dringend meer worden geïnvesteerd in Defensie. “We horen immers bij de slechtste leerlingen van de NAVO-klas, en de twee procentnorm moet veel sneller worden gehaald dan het door De Croo nu voorgestelde 2029”, besluit Pas. “Dat is absoluut betaalbaar, maar dan moet de eerste minister eindelijk eens durven kijken naar tal van uitgavenposten waarop nog sterk bespaard kan worden: de miljardenfactuur voor asiel- en migratie, de nutteloze Senaat, de partijfinanciering, de miljardenuitgaven voor ontwikkelingshulp, en de subsidies voor allerlei linkse hobbyclubjes.”