Nieuws
donderdag, 14 sep 2023

Vivaldi vergroot werkloosheidsval

Terwijl de Vivaldi-regering sinds haar aantreden de uitkeringen alsmaar verhoogde, daalde de koopkracht van de werkenden. “Geen toeval dat Vivaldi vrijwel uitsluitend de belangen van Wallonië dient”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “Het machtscentrum van deze Vlaamse minderheidsregering ligt overduidelijk in PS-bastions Luik, Bergen en Henegouwen. Regio’s met de laagste werkzaamheidscijfers van de hele EU.”

De werkzaamheidsgraad ligt maar liefst 12,6 procent hoger in Vlaanderen, dan in Wallonië. Terwijl de Vlaamse bedrijven smeken om arbeidskrachten, vergrootte Vivaldi de werkloosheidsval. Er is sprake van een werkloosheidsval wanneer het voor sommige mensen niet interessant is om uit de werkloosheid te treden, omdat hun nettoloon nauwelijks hoger zou liggen dan hun uitkering. “Vivaldi heeft nagelaten om de noodzakelijke verhoging van de uitkeringen te koppelen aan een even noodzakelijke lastenverlaging op arbeid zodat de nettolonen stijgen”, zegt Verreyt. “Hierdoor is het voor velen niet interessant om de stap naar een job te zetten.” 

“Het Vivaldi-beleid is volledig gestoeld op de verwachtingen van het PS-electoraat”

In het bijzonder de leeflonen en de werkloosheidsuitkeringen werden drastisch verhoogd. De leeflonen stegen sinds Vivaldi met maar liefst 34,37 procent, de werkloosheidsuitkeringen met 23,20 procent. De werkenden daarentegen verloren koopkracht door de immense inflatie van de afgelopen jaren. De loonindexeringen vingen dit slechts gedeeltelijk op. “Het Vivaldi-beleid is volledig gestoeld op de verwachtingen van het PS-electoraat”, vervolgt Verreyt. “Dit zal de transfers van Vlaanderen naar Wallonië, die in 2019 al 4.300 euro per werkende Vlaming bedroegen, verder doen stijgen.” 

Het Vlaams Belang pleit voor een verlaging van de lasten op arbeid om de nettolonen te verhogen. “Het is duidelijk dat dit niet mogelijk is binnen de Belgische context”, concludeert Verreyt. “De mislukte pogingen van minister Van Peteghem bewijzen dat opnieuw.”