Nieuws
zondag, 18 jun 2023

Achterstand Belgische werkzaamheidsgraad op EU-gemiddelde toegenomen sinds start Vivaldi

Ondanks het borstgeklop van de Vivaldi-regering is het verschil tussen de Belgische werkzaamheidsgraad en het EU-gemiddelde alleen maar toegenomen. België surft mee op de economische golven van de Eurozone. Maar slaagt er niet in het EU-gemiddelde te evenaren, laat staan beter te doen. “De stijgende werkzaamheidsgraad werd niet dankzij, maar ondanks de Vivaldi-regering gerealiseerd”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “Ze hebben letterlijk geen enkele maatregel genomen om meer mensen aan de slag te krijgen. Integendeel, de belastingen op arbeid zijn alleen maar toegenomen. Het Vlaams Belang pleit daarom voor een verlaging van de lasten op arbeid, een migratiestop en een volledig Vlaams arbeidsmarktbeleid. Die maatregelen zullen de werkzaamheidsgraad drastisch doen stijgen.

In 2020 bedroeg het verschil tussen het EU-gemiddelde en het Belgische gemiddelde 2,1 procent. De dag van vandaag is dit toegenomen tot 2,7 procent. Toch klopt Dermagne zich op de borst. Trots zegt hij dat er nog nooit zoveel mensen aan het werk waren. “In plaats van misplaatst te pronken, zou hij zich beter excuseren”, gaat Verreyt verder. “De afgelopen periode met het historisch hoge aantal vacatures was het moment om de werkzaamheidsgraad drastisch op te krikken. Toch heeft hij geen enkele maatregel genomen die hieraan bijdraagt.”

“De stijgende werkzaamheidsgraad werd niet dankzij, maar ondanks de Vivaldi-regering gerealiseerd”

Cijfers tonen aan dat de werkzaamheidsgraad in Wallonië meer dan 10 procent lager liggen dan in Vlaanderen. Ook personen met een niet-Europese nationaliteit trekken het gemiddelde drastisch omlaag. Maar liefst 1 op 2 van deze doelgroep heeft geen job. Nog schrijnender is dat personen met de Belgische nationaliteit, maar een niet-Europese afkomst, die vaak al generaties lang hier zijn, het niet veel beter doen. Slechts 55% procent van deze groep heeft werk. “Dit toont aan dat integratie een mythe is”, zegt Verreyt. “Naast Wallonië leunt ook de helft van de niet-Europeanen, qua afkomst of nationaliteit, op de hardwerkende Vlaming.”

Sinds de start van Vivaldi is de kloof met het tewerkstellingsgemiddelde in de EU enkel groter geworden. De cijfers tonen duidelijk aan dat niet-Europeanen en Wallonië de werkzaamheidsgraad doen kelderen. “Het Vlaams Belang pleit voor een migratiestop, een volledig Vlaams arbeidsmarktbeleid en een drastische verlaging van de belastingen op arbeid”, concludeert Verreyt. “Zo zal het tewerkstellingspercentage écht de lucht in schieten en schieten we het Europese gemiddelde voorbij.”