Nieuws
maandag, 20 sep 2021

De Croo zaait tweedracht met uitval tegen niet-gevaccineerden

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de ongemeen harde uitval van eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) naar de niet-gevaccineerden toe. “Op die manier zaait hij tweedracht in de maatschappij”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “En daarmee doet hij net datgene wat hij onze partij telkens opnieuw en steeds onterecht verwijt.”

De Croo stelde op het einde van het Overlegcomité dat de corona-epidemie vandaag een epidemie aan het worden is van de niet-gevaccineerden. “Er bestaat echter een wetenschappelijke consensus over het feit dat ook gevaccineerden besmet kunnen worden en het virus overdragen”, aldus Sneppe. “En ook al is die kans kleiner, houdt het zo alsnog geen steek om niet-gevaccineerden zo te viseren.”

“Vandaag blijkt nog maar eens hoe zinloos het vergooien van ruim drie miljoen euro was aan de ‘1 ploeg van 11 miljoen’-campagne van De Croo”

Het Vlaams Belang kan enkel gissen naar het resultaat dat De Croo wenst te bereiken met zijn polariserende uitlatingen. “Uiten van beschuldigingen of schofferen is verre de ideale manier om mensen van uw visie te overtuigen en ze tot vaccinering te laten overgaan”, vervolgt Sneppe. “Dat heeft louter het omgekeerde effect. Wie op die manier geviseerd wordt, zal zich gewoon buiten de maatschappij geplaatst voelen.”

“Uiten van beschuldigingen is één zaak, maar mensen discrimineren omdat ze zich niet lieten vaccineren is nog een andere”, besluit Sneppe. “Wat paars-groen ook van plan moge zijn, het Vlaams Belang zal erop toezien dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden omwille van het feit dat ze niet gevaccineerd werden. En wij zijn trouwens niet de enigen die deze mening zijn toegedaan. Zo besliste de parlementaire vergadering van de Raad van Europa eerder dat weigeraars niet gediscrimineerd mogen worden.”