Nieuws
dinsdag, 14 nov 2023

De energietransitie stuwt de energiefactuur van gezinnen en bedrijven de hoogte in

Waar het Vlaams Belang al verschillende jaren voor waarschuwt, wordt vandaag pijnlijk duidelijk: het massaal inzetten op zonne- en windenergie, gecombineerd met de kernuitstap, zal de energiefactuur van gezinnen en bedrijven de hoogte injagen. De federale energieregulator CREG maakte vandaag bekend dat de nettarieven met gemiddeld 77 procent zullen stijgen in de periode 2024-2027 om de investeringen in het stroomnet te bekostigen. “Onze kerncentrales sluiten en inzetten op geïmporteerde elektriciteit uit het buitenland zal ons nog erg zuur opbreken”, zeggen Kamerleden Kurt Ravyts en Reccino Van Lommel. 

De CREG maakte vandaag bekend dat ze het aangepaste tariefvoorstel van netbeheerder Elia voor de periode 2024-2027 heeft goedgekeurd. De regulator kon nog 10 procent van de door Elia aanvankelijk voorgestelde kosten verwerpen. Maar door het netinvesteringsplan van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), wordt wel een verhoging van de nettarieven van gemiddeld 77 procent aanvaard. Dat netinvesteringsplan werd in mei goedgekeurd en zal door de hoge inflatie en de hogere rente enorm veel kosten. 

“Door massaal in te zetten op energie uit het buitenland brengen we niet alleen onze bevoorradingszekerheid, maar ook de betaalbaarheid van energie in gevaar”

Voor een gemiddeld gezin bedragen de nettarieven voor elektriciteit ongeveer 3 procent van de elektriciteitsfactuur in 2023. Dat is ongeveer 40 euro (exclusief btw) per jaar. Vanaf 2025 zal op jaarbasis de impact op de factuur neerkomen op een verhoging van ongeveer 40 euro (exclusief btw). “In 2024 zullen de nettarieven via een ingreep van de CREG globaal genomen nog stabiel blijven”, zegt Ravyts. “Maar vanaf 2025 is dus het alle remmen los richting energietransitie. Na 2027 zal het kostenbudget onvermijdelijk nog verder in de hoogte evolueren als gevolg van een deel van de kosten van het toekomstige energie-eiland, de geplande interconnectie met Denemarken, enzoverder.”

Het Vlaams Belang stelt vast dat nu door de kernuitstap de komende tien jaar slechts twee kernreactoren in dienst blijven, de Belgische regering onze eigen energieproductie steeds meer uit handen wil geven. “Voor het Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat zo compleet onverantwoord omgesprongen wordt met een strategische sector als energie”, zegt ook Kamerlid Reccino Van Lommel. “Door massaal in te zetten op energie uit het buitenland brengen we niet alleen onze bevoorradingszekerheid, maar ook de betaalbaarheid van energie in gevaar.”