Nieuws
maandag, 01 aug 2022

“De hoogste tijd om werk te maken van betaalbare telecom”

De digitale prestaties van de EU-lidstaten worden opgevolgd door de Europese Commissie en samengevat in het jaarlijks weerkerend DESI-rapport. “De resultaten voor België zijn ronduit bedroevend en liggen onder het Europese gemiddelde”, zegt Kamerlid Erik Gilissen. “Dit land hinkt achterop inzake de beschikbaarheid van snel internet en is koploper wat betreft de hoogte van abonnementen van telecom. Net het omgekeerde van wat zou moeten dus.”

Wat connectiviteit betreft, staat België op de laatste plaats. “Er is weliswaar een grootscheepse inhaaloperatie aan de gang waarbij zowel Proximus als Telenet kilometers kabel uitrollen om sneller surfen voor eenieder mogelijk te maken”, aldus Gilissen. “Maar de prijzen voor glasvezelkabel zijn inmiddels de hoogte ingegaan en het valt af te wachten welk effect dat zal hebben op de plannen. Ook blijft de vraag tegen wanneer de operatie afgerond zal zijn.”

“Het ergste is het feit dat we in dit land veel te veel betalen voor telecom”, vervolgt Gilissen. “België is zowat het allerduurste land terwijl die hogere prijzen niet verklaard kunnen worden door de kwaliteit van het netwerk. Daarenboven zijn de prijzen recent zelfs nog gestegen terwijl ze in de EU gemiddeld gezien gedaald zijn volgens het rapport. Er moet hoogdringend werk gemaakt worden van betaalbare telecom. Iets waar we al meermaals voor gepleit hebben en de minister over hebben ondervraagd.”

“De regering hoopt alvast dat de komst van de nieuwe speler Citymesh op de digitale markt, zal zorgen voor meer concurrentie, wat een prijsverlagend effect moet hebben”, merkt Gilissen op. “De vraag is waarom dit nu opeens wel zal lukken en waarom dit effect er niet is met het huidige aantal spelers. Dat deze huidige spelers niet blij zijn met die nieuwe concurrent is overigens duidelijk. Telenet heeft ondertussen een klacht ingediend omdat voor deze nieuwe speler een deel van het spectrum werd gereserveerd.”

“Als we de telecomaanbieders zouden verplichten om enkele identieke basispakketten aan te bieden, wordt het prijsverschil, anders dan nu, duidelijk voor de consument”, besluit Gilissen “Prijsafspraken blijven wel nog mogelijk, maar dat wordt moeilijker naarmate het aantal telecomaanbieders toeneemt.”