Nieuws
maandag, 08 aug 2022

In de kijker: DOMINIEK LOOTENS-STAEL

Het parlementair reces is een ideaal moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar. Vandaag fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Dominiek Lootens-Stael.

“Het Brusselse Vlaams Belang heeft afgelopen jaar veel werk verzet voor een boeiende studiedag en de uitgave van een bijhorende brochure. Daarin hebben we de visie van het Vlaams Belang hoe we Brussel goed kunnen besturen en her integreren in de rest van Vlaanderen verder uitgewerkt. Het Vlaams Belang heeft daarover baanbrekende en degelijke standpunten. Dat is nodig want Brussel zal immers blijven liggen waar het ligt en deel blijven uit maken van de Vlaamse economische ruimte.

Maar het meest opmerkelijke feit van het afgelopen politieke jaar in het hoofdstedelijk gebied Brussel is toch wel de stemming over het verbod op onverdoofd slachten. Reeds meer dan twintig jaar werk ik op dit dossier en doorheen de jaren zagen meer en meer mensen in dat slachten altijd met verdoving moet gebeuren, zonder uitzonderingen. Mijn voorstel heeft er voor gezorgd dat ook anderen met een initiatief moesten komen. Dat de linkse partijen naar de stem van de moslimkiezer hengelen dat wisten we al, maar het voorstel is er net niet gekomen omdat een aantal leden van de centrumpartijen zich onthouden hebben. Ze durfden eenvoudigweg niet kiezen voor dierenwelzijn. Het is een heel verontrustende evolutie wanneer radicale godsdienstfanaten de politieke agenda gaan bepalen.”

Wat zijn uw doelstellingen en aandachtspunten het komende parlementaire jaar?

De verder sluipende islamisering van het Brusselse politieke leven is een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Brussel wordt niet ernstig bestuurd en de financiële putten worden met de dag dieper. Ondertussen bakkeleien regeringspartijen PS en Ecolo met de communistische oppositiepartij PTB om de gunst van de islamitische kiezer. Dat zien we bijvoorbeeld in de discussie of uiterlijke religieuze kentekens zoals hoofddoeken moeten worden toegelaten bij ambtenaren en ander overheidspersoneel. Het Vlaams Belang verdedigt de absolute neutraliteit van de overheid en haar personeel. Dat is een strijd waar ik het komende jaar op zal inzetten.

Brussel moet een hoofdstad zijn die naam waardig. De overheid en het personeel moeten in de twee landstalen met de burger kunnen communiceren. Maar jaar na jaar verslechtert die situatie. Ook daar blijven we op de nagel kloppen. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een stuurloos schip met een onmachtige of onwillige kapitein Rudi Vervoort (PS).

Deze regering slaagt er niet in om voor de Brusselaars, de pendelaars en de vele internationale bezoekers en werknemers een leefbare omgeving te creëren. Maar Vervoort is ook bevoegd voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid en vooral daarin schiet hij schromelijk te kort. We zullen op het veiligheidsdossier druk blijven zetten.”