Nieuws
maandag, 15 aug 2022

In de kijker: LEO PIETERS

Het parlementair reces is een ideaal moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar. Vandaag Vlaams Parlementslid Leo Pieters.

“De besprekingen over het invoeren van het capaciteitstarief zijn moeilijk te beschrijven. Van bij de eerste presentatie van het tarief door de VREG, twee jaar geleden, heeft het Vlaams Belang al aangekaart dat de verplichte invoer ervan een zoveelste slag in het gezicht is van meer dan de helft van de bevolking die elke maand moet tellen om alles betaald te krijgen.

De verandering gebeurt veel te snel. De invoering van het tarief, normaal voorzien voor 1 juli van dit jaar, werd onder zware druk verplaatst naar 1 januari van 2023. Omdat het invoeren ervan het gevolg is van alle eerdere beslissingen in functie van de energietransitie die volop in uitvoering zijn, weet de meerderheid van geen hout meer pijlen te maken. Hiervoor zijn vergaderingen stilgelegd, publieke vergaderingen uit de ether gehaald, instellingen en personen gesommeerd om voor de commissie te verschijnen en besloten geheime vergaderingen belegd. Dit is het sluitstuk van ons democratisch deficit in de energietransitie.”

Wat zijn uw doelstellingen en aandachtspunten het komende parlementaire jaar?

“De overstromingen van de zomer 2021 waren voor mij aanleiding om nog meer de aandacht te vestigen om niet tegen 2030 of 2050, maar morgen meer te investeren in het beschermen van onze mensen en infrastructuur. Onze Vlaams Belang-fractie zal een voorstel indienen dat het voor iedereen mogelijk moet maken om privé zijn steentje te kunnen bijdragen tot een gebalanceerde waterhuishouding.

Voor de circulaire economie zal onze fractie blijven ijveren voor verregaande actie, maar daar worden we tegengehouden door de federale bevoegdheid over de productnormering. Ik zal dan ook blijven inzetten op homogene bevoegdheden voor Vlaanderen.

Het Vlaams Belang wil, om onze wereldhavens te kunnen laten floreren, tevens een visie uitwerken om de verschillende aan- en afvoerlijnen efficiënter en milieuvriendelijker te laten verlopen.

De problemen rond de stikstofuitstoot in de landbouw moet volgens onze fractie tot slot een innovatieve oplossing krijgen, los van het feit dat de landbouwsector duidelijkheid moet krijgen over de mogelijkheden die nog geboden worden voor jonge en innovatieve bedrijven.”