Nieuws
zaterdag, 06 aug 2022

In de kijker: SUZY WOUTERS

Het parlementair reces is een ideaal moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar. Vandaag Vlaams Parlementslid Suzy Wouters.

“In het afgelopen parlementaire jaar werden verscheidene belangrijke dossiers behandeld. Zo bijvoorbeeld omtrent de wantoestanden in interlandelijke adoptie. Het rapport dat hierover verscheen, heeft een heel aantal pijnpunten en vooral schrijnende gevolgen blootgelegd van het huidige systeem. Om in de toekomst dergelijke wanpraktijken te voorkomen hebben we met onze fractie een voorstel van resolutie ingediend waarbij de nadruk ligt op het verstrengen van interlandelijke adoptie en het voorzien van nazorg en begeleiding voor geadopteerden.

Daarnaast ging mijn aandacht vooral naar de situatie in de geestelijke gezondheidszorg. De wachttijden lopen daar zodanig op dat er van vroegtijdig ingrijpen en gepaste hulp bieden momenteel geen sprake kan zijn. Om een toegankelijke, betaalbare en tijdige geestelijke gezondheidszorg te realiseren, moet dringend actie worden ondernomen. Ik heb de bevoegde minister hierover meermaals geïnterpelleerd en onder meer een motie ingediend om deze problematiek eindelijk grondig aan te pakken.”

Wat zijn uw doelstellingen en aandachtspunten het komende parlementaire jaar?

“Er zijn uiteraard veel belangrijke thema’s die binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding worden behandeld. Een aandachtspunt dat jaar na jaar terugkomt, is dat van de wachtlijsten. Het gaat hierbij voornamelijk om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg en in de gehandicaptenzorg. Ik ga me dan ook zeker verder inzetten om deze wachtlijsten weg te werken zodat iedereen tijdig krijgt waar hij of zij nood aan heeft en vooral ook recht op heeft.

Mijn tweede aandachtspunt is armoede. Vele mensen hebben het dit jaar door de stijgende prijzen bijzonder moeilijk gekregen om nog rond te komen. Deze mensen moeten absoluut de nodige ondersteuning krijgen.”